• Hlavná stránka >
  • Aktuality >
  • Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo

Bojnická nemocnica má nové CT pracovisko, pavilón najmodernejších operačných sál a po novom aj školiace pracovisko pre odbor ošetrovateľstvo

V Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, to dnes žilo dobrými správami. Po novom CT pracovisku a prvej zrekonštruovanej časti monobloku má nemocnica aj vlastné školiace pracovisko.

Lekári i pacienti sa po 13 rokoch čakania dočkali rekonštrukcie monobloku a dokončenia pavilónu operačných sál. Do užívania dnes v nemocnici totiž odovzdali blok G, ktorý je jednou z častí rekonštruovaného monobloku nemocnice, ktorého stavba bola započatá ešte v časoch, keď nemocnica spadala pod zriaďovateľskú pôsobnosť štátu. Peniaze na dofinancovanie, resp. zrekonštruovanie stavby našlo až súčasné vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z priestorov nemocnice dýcha novota; moderné prístroje, posuvné dvere, čistota a komfort. „Do konca marca sme diagnostikovali priestory, reálne práce začali v apríli. V bloku G sme kompletne zrekonštruovali 3 podlažia a na rovnakú úroveň zrekonštruujeme aj blok F,“ priblížil Dušan Jasečko z dodávateľskej spoločnosti Keraming.

Celková investícia do rekonštrukcie monobloku, a následné vybavenie nových priestorov ako potrebným nábytkom, tak aj modernými prístrojmi sa pohybuje okolo 13 mil. €, keďže pôvodne odhadované náklady na rekonštrukciu o niečo kvôli skrytým nedostatkom vzrástli. „Dnešným dňom je po stavebnej stránke dokončených 9 operačných sál, ktoré budeme môcť využívať začiatkom budúceho roku. Nachádza sa tu 6 aseptických sál a tri septické sály. Zároveň sme dnes slávnostne prevzali 3 lôžkové oddelenia, na ktorých bude umiestnených 17 lôžok v rámci ortopedického oddelenia, 17 lôžok na chirurgickom oddelení a 13 lôžok na centrálnej jednotke intenzívnej starostlivosti,“ priblížil riaditeľ nemocnice. Dokončenie rekonštrukcie je však len prvým krokom, teraz nasleduje presťahovanie dvoch oddelení z bloku F do zrekonštruovaného bloku G. Rekonštrukčné práce sa následne presunú do bloku F, finálne by mal byť monoblok k dispozícii lekárom a pacientom v januári budúceho roku. Nemocnica bude mať po prvýkrát vznikne oddelenie na pozákrokové sledovanie pacientov, centrálnu jednotku intenzívnej starostlivosti a tiež oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti. „Pacienti z regiónu hornej Nitry potrebujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť, preto sme sa rozhodli ísť do takejto vysokej investície. Finančné prostriedky sme si museli našetriť, preto sme nemohli investovať hneď v roku 2014. Pevne verím, že aj nové priestory v monobloku pomôžu zvýšiť počet zdravotníckych výkonov v nemocnici a teda dôjde aj k zvýšeniu príjmov nemocnice. V prvom rade však ide o zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ vyjadril sa trenčiansky župan Jaroslav Baška.

S rovnakým počtom lekárov dvojnásobný počet pacientov

Nové operačné sály sú podľa primára chirurgického oddelenia bojnickej nemocnice Romana Velického neporovnateľné s tými pôvodnými, v ktorých lekári operovali dodnes. „Nové operačné sály vytvoria neporovnateľne lepšie podmienky ako pre pacientov, tak aj pre nás – lekárov. Problematické bolo ako rozmiestnenie operačných sál, tak napr. aj teploty v letných mesiacoch. Sály, v ktorých dnes stojíme, sú hodné 21. storočia a trúfam si povedať, že na chirurgii vďaka nim dokážeme zvládnuť aj raz taký počet pacientov s rovnakým personálnym obsadením,“ komentoval doktor Velický a dodal, že len za minulý rok zrealizovali na chirurgii asi 1600 výkonov. Operačné časy by sa mali vďaka novej technike a šikovnému personálu výrazne skrátiť.

Pacientov po 11 rokoch vyšetria na modernom CT prístroji

Dnešným dňom v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach začala aj skúšobná prevádzka nového CT pracoviska. Do jeho vybudovania vrátane zakúpenia najmodernejšieho CT prístroja župa investovala takmer 1 mil. €. „Po 11 rokoch fungovania so starým prístrojom máme nové CT pracovisko. V priestoroch, ktoré sme do teraz nevyužívali, sa vybudovalo komplexné zázemie moderného pracoviska, ktoré vytvorí podmienky na kvalitnejšiu diagnostiku,“ povedal riaditeľ bojnickej nemocnice, ktorá má ako jediná v regióne vybudované CT pracovisko. Starý CT prístroj v nemocnici fungoval za nepretržitej prevádzky viac ako celú jednu dekádu, denne bežne zvládol 40 až 50 vyšetrení. „Staré CTčko si odslúžilo svoje a v poslednej dobe sa vekom často kazilo. Nový prístroj je prístrojom novej generácie, pracuje s novými technológiami a produkuje menej žiarenia. Kvalita zobrazovania sa výrazne zvýši a navyše nám umožní využívať aj nové zobrazovacie metódy,“ uviedla Zuzana Šošková, poverená vedením rádiologického oddelenia. Nový prístroj tak nielen zníži čakacie doby pacientov, ale lekárom tiež umožní pracovať s takými metodikami, na ktoré do teraz nemali podmienky. Využívať sa budú navyše obidva CT prístroje, takže v bojnickej nemocnici by už nemali nastať situácie, keď v dôsledku poruchy prístroja museli byť pacienti preobjednaní, resp. vyšetrení na iných, vzdialených CT pracoviskách.

Po novom sestry z bojnickej nemocnice pracujú a aj sa vzdelávajú na jednom a tom isto mieste

Nemocnica má však po dnešku aj ďalšiu novinku. V jej priestoroch dnes slávnostne otvorili akademický rok 2017/2018, v rámci ktorého sa v priestoroch nemocnice bude v odbore ošetrovateľstvo bakalárskeho stupňa vzdelávať približne dvadsiatka sestier. Školiace pracovisko má nemocnica zriadené vo svojej histórii po prvýkrát. Pre študujúce sestry je to dobrá správa ako z ekonomického, tak aj časového hľadiska. Doteraz totiž za praktickými skúsenosťami a vedomosťami museli dochádzať až do Nových Zámkov alebo do Bratislavy. „Poslucháči sú väčšinou z okolia Prievidze, Bojníc alebo Partizánskeho. Týmto sme im sprístupnili domáce prostredie, v ktorom pôsobia, takže budú mať viac času venovať sa štúdiu, ktorý by inak strávili cestovaním,“ povedal Michal Valach, vedúci pracoviska Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom s tým, že okrem odbornej praxe sa poslucháči venujú štúdiu predmetov v odbore ošetrovateľstvo, ako napr. etika v ošetrovateľstve, prevencia v rámci drogových závislostí a pod.

Samotní poslucháči sú už väčšinou zamestnanci zdravotníckych zariadení alebo priamo bojnickej nemocnice, ktorí sa chcú dovzdelať alebo potrebujú nadobudnúť kvalifikáciu v prvom stupni vysokoškolského vzdelania. „Túto možnosť veľmi privítali ako sestričky z iných regiónov, tak aj z blízkeho okolia. Veríme, že vďaka zradeniu tohto školiaceho pracoviska pre ne nebude štúdium príliš drahé a nebude pre ne moc ďaleko,“ komentovala Mária Šramková, primárka OAIM bojnickej nemocnice a zároveň pedagogička na Univerzite sv. Alžbety. „Naším zámerom bolo pomôcť sestrám, aby nemuseli dochádzať do Nových Zámkov a praxovať v nemocnici, ktorá nie je v ich regióne. Vytvorili sme preto podmienky, aby externé štúdium pre ne bolo časovo i finančne efektívnejšie,“ dodal k téme riaditeľ bojnickej nemocnice Ivan Gašparovič.

Fotogaléria