Bojnická nemocnica vyzbierala 1 861,41 € pre onkologických pacientov

V piatok 13.04.2018 sa konal už 22. ročník projektu „Deň narcisov“, ktorý organizačne zastrešuje občianske združenie Liga proti rakovine. Aj tento rok sa do projektu zapojila Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, a tak pomohla zmeniť piatok trinásteho na lepší deň - Deň narcisov.

Práve v tento jediný deň mali pacienti, rodinní príslušníci, zamestnanci nemocnice možnosť vhodiť dobrovoľný príspevok do pokladničiek vo vestibule hlavnej budovy (smerom k RDG) a v pavilóne C. Za odmenu im zamestnanci nemocnice pripli na odev žltý kvietok narcisu a tak mohli vyjadriť podporu a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Do zbierky sa zapojil aj náš pán riaditeľ PhDr. Mgr. Martin Hudec, aj zamestnanci Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Vďaka dobrosrdečnosti všetkých darcov sa podarilo tento rok vyzbierať 1 861,41 €. Uvedená suma bude odovzdaná Občianskemu združeniu - Liga proti rakovine Slovenskej republiky, ktoré spočíta všetky vyzbierané príspevky z celého Slovenska.
V mene Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ale hlavne za našich pacientov, chceme veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do 22. ročníka Dňa narcisov a prispeli tak na dôležitú vec. Vaša pomoc je pre onkologických pacientov a ich rodiny nesmierne dôležitá. Zo srdca Vám ďakujeme.

Fotogaléria