Dar od Vojenského opravárenského podniku pre Bojnickú nemocnicu.

12. februára, prevzal predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, riaditeľ nemocnice Mgr. Peter Glatz dar v hodnote 24 177 € od generálnej riaditeľky VOP Nováky a.s. Ing. Zuzany Helbichovej. Dar v podobe dvoch medicínskych prístrojov pre našu nemocnicu venovala spoločnosť VOP Nováky a.s.

 

Bezkontaktný tonometer s pachymetriou, pre potreby očného oddelenia.

 

Oko z hľadiska tlaku môžeme považovať za uzavretý priestor, v ktorom dochádza k neustálej cirkulácii komorovej tekutiny. Táto tekutina je zodpovedná za zachovanie tvaru a relatívne rovnomerného tlaku v oku. Vnútro očný tlak môžeme merať pomocou tonometrie.

 

Princíp merania vzduchovou bezkontaktnou tonometriou: Tvar zakrivenia rohovky mení prúd vzduchu, ktorý vychádza z trysky. Rohovka sa zdeformuje, keď tlak vzduchu prekročí vnútroočný tlak, pričom je zmena ohybu rohovky zaznamenávaná optoelektronickým systémom. Sploštenie v centre rohovky je dosiahnuté prúdom vzduchu lineárne vzrastajúcej sily. Vlastné meranie trvá 1-3 ms, nie je preto ovplyvnené žmurknutím. Je nebolestivé.

 

Meranie je tiež závislé od hrúbky. Meranie hrúbky rohovky vykonávame pachymetrom. Je súčasťou tonometra.

 

Výhodou bezkontaktných metód je rýchlosť, jednoduchosť, nie je tu riziko prenosu infekcie a nie je potrebné použitie lokálneho anestetika.

 

Bezdrôtový fetálny monitor – CTG, pre gynekologicko – pôrodnícke oddelenie.

 

Kardiotokografia alebo CTG je povinný skríningový test, ktorý monitoruje srdcovú frekvenciu plodu a kontrakcie maternice a zvyčajne sa vykonáva v treťom trimestri tehotenstva, aby sa skontroloval stav dieťaťa. Proces je úplne bezbolestný a neinvazívny.

 

Počas vyšetrenia lekár sleduje srdcový tep dieťaťa v pokoji aj v pohybe. Rovnako ako srdce matky bije rýchlejšie počas aktivity, tak by sa mal srdcový tep dieťaťa zvyšovať počas kopania a pohybovania.

 

CTG vyšetrenie je úplne bezpečné pre dieťa i matku. Pred vyšetrením sa zmeria krvný tlak matky a následne sa na bruško umiestnia dva senzory, ktoré sa zaistia mäkkým opaskom. Jeden senzor meria srdcový tep dieťaťa a druhý kontrakcie. Funkcia srdca je ultrazvukovou dopplerovou hlavou prenášaná do zariadenia CTG, ktoré vykresľuje požadované údaje na dvoch krivkách. Vyšetrenie trvá približne 20 minút a vykonáva sa v sede alebo v ľahu.

 

Bezdrôtový prístroj má bohaté využitie na pôrodnej sále, kde umožňuje voľný pohyb pacientky počas CTG monitorovania. Pacientka nemusí ležať, čo je veľmi výhodné pri pravidelnej kontrakčnej činnosti, pri ktorej je ležanie pre niektoré pacientky neznesiteľné. Moderné telemetrické CTG umožňujú v reálnom čase natáčať 2 rôzne pacientky (dokonca 3 plody) a CTG krivku prenášať na obrazovku PC, čím sa odbúrava nutnosť vyhotovovania záznamu na papier, pričom zdravotnícky pracovník môže z pamäte prístroja vytlačiť tú časť CTG záznamu, ktorá je podstatná a do dokumentácie nutná.Monitory sú rozšírené o softvér na sledovanie stavu matky (pulzu, saturácie O2, respirácie, teploty aj tlaku). Telemetrické sondy sú vysoko citlivé s nízkou ultrazvukovou záťažou plodu.

 

Použitie takéhoto CTG prístroja nám pomôže sledovať kondíciu plodu v reálnom čase a v prípade potreby okamžite zasiahnuť, čím sme schopní zlepšovať starostlivosť o plod aj matku a dosiahnuť tak lepšie perinatálne výsledky a znižovať počet a stupne asfyxie plodov.

 

Vedenie nemocnice, personál oddelení a naši pacienti srdečne ďakujú za darovanie potrebných moderných prístrojov, ktoré prispejú ku ďalšiemu skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

Fotogaléria