Digitálna sklopná stena

12. februára sme znovuotvorili pracovisko s novým multifunkčným diagnostickým prístrojom od výrobcu Canon na oddelení rádiológie v našej Bojnickej nemocnici.

 

Otvorenie pracoviska uskutočnili predseda TSK, pán Ing. Jaroslav Baška, riaditeľ nemocnice Mgr. Peter Glatz, primár rádiologického oddelenia a námestník LPS MUDr. Richard Zachar,MPH a poslankyne TSK a JUDr. Petra Hajšelová a MUDr. Baková Zuzana, EFOG.

 

Nový multifunkčný systém od firmy Canon je pokročilý rádiologický prístroj s najmodernejšou technológiou na zobrazovanie ľudského tela. S maximálnym rozsahom pohybu, plochým detektorom a plnou digitalizáciou obrazu je prístroj pripravený na rôznorodé skiaskopicko-skiagrafické vyšetrenia.

 

Má schopnosť vykonávať klasické fluoroskopické vyšetrenia, pričom je prioritne využívaný pri intervenčných diagnosticko-terapeutických výkonoch. Jeho inovatívne vlastnosti umožňujú vyšetrenia s nízkym ožiarením pacienta a personálu.

 

Tento diagnostický nástroj je určený pre široké spektrum intervencií na vaskulárnom systéme - PTA, tiež je nenahraditeľný pri spriechodňovaní žlčových ciest - PTC a PTD, ako i pri vyšetreniach tráviaceho traktu a zavádzaní pažerákových stentov. Nezastupiteľné miesto má pri perimyelografiách, flebografiách a ERCP. Veľkým pomocníkom je pri zavádzaní kardiostimulátorov a pri urologických zákrokoch, a to pri zavádzaní pigtailov a nefrostómiách.

 

Jeho najčastejšie využitie sa nachádza v diagnostike a liečbe uzáverov tepien, periférnych žilových trombóz a ochorení tráviacej trubice.

 

Financovanie multifunkčného diagnostického prístroja je cez finančnú podporu EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Projekt nesie názov: „Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach“.

 

Primár rádiologického oddelenia, MUDr. Richard Zachar, MPH, zdôraznil jedinečnosť tohto multifunkčného zariadenia sprostredkujúceho lekárovi pri vyšetrení dynamické zobrazenie vyšetrovaného orgánu alebo orgánového systému v reálnom čase, v rôznych, pre lekára žiaducich rovinách, a to navyše vo vysokej kvalite obrazu. Tieto vlastnosti prístroja sú kľúčové pre správnu diagnostiku a terapeutické zákroky v našej nemocnici.

 

Fotogaléria