Druhá časť rekonštruovaného monobloku v bojnickej nemocnici by mala byť dokončená už v máji

Blok F v rekonštruovanom monobloku bojnickej nemocnice čakajú už iba finálne úpravy. Stavebne bude druhá časť monobloku dokončená v súlade so zmluvným harmonogramom už v máji tohto roku.

Investícia do rekonštrukcie monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v bojnickej nemocnici je najväčšou župnou investíciou vôbec v histórii Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). S dlho očakávanými stavebnými prácami sa po 13 rokoch chátrania tejto nedostavanej časti začalo v marci minulého roku. Prvá polovica stavby, blok G, bol stavebne odovzdaný v októbri 2018, práce sa následne presunuli do jeho druhej časti; bloku F. Do dnešného dňa Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach do dokončenia rozostavaného monobloku z roku 1999 preinvestoval viac ako 9,6 mil. €, s ďalšími približne 2,2 mil. € sa ráta na prvotné a prístrojové vybavenie monobloku.

K ukončeniu prác na druhej časti rekonštruovaného monobloku Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach je však už veľmi blízko. Potvrdil to piatkový kontrolný deň, ktorý sa v nemocničných priestoroch uskutočnil aj za účasti trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. „Presvedčil som sa, že termín 10. máj, v ktorom sa má stavba ako taká dokončiť, je naozaj splniteľný. Aktuálne ešte prebieha verejné obstarávanie na prístrojové vybavenie aj pre operačné sály. Verím, že v priebehu letných mesiacov by sa operácie mohli presunúť už do priestorov nových operačných sál. Touto investíciou TSK sa zvýši ako dostupnosť zdravotnej starostlivosti, tak aj jej kvalita. Dúfam, že sa to odrazí aj v hodnotení spokojnosti pacientov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v tejto nemocnici,“ priblížil podrobnosti trenčiansky župan s nádejou, že aj táto investícia by v budúcnosti mohla nemocnici pomôcť zlepšovať svoj hospodársky výsledok.

Momentálne v nemocničnom monobloku prebiehajú už len kompletizačné práce. „Osádzame dvere, vypínače, zástrčky, čím je stavba takmer hotová. Koordinačne to bola stavba skutočne náročná, no bola to naozaj veľká skúsenosť pre všetkých, ktorí na projekte pracovali,“ dodal k téme Viliam Králik, výrobný riaditeľ spoločnosti Keraming, a. s., ktorá je zhotoviteľom stavby. Finišujúce stavebné práce na bloku F definitívne umožnia v tomto priestore vzniku onkologického stacionára, očných operačných sál, lôžkovému očnému oddeleniu a oddeleniu jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Po uvedení do užívania všetkých zrekonštruovaných priestorov bude v monobloku bojnickej nemocnice 91 lôžok. Nemocnica v súčasnosti zamestnáva viac ako 910 ľudí, zdravotnú starostlivosť poskytuje približne 200 tisíc obyvateľom zo spádového územia regiónu hornej Nitry.

autor: vr

Fotogaléria