Duša v obrazoch

Vystavovatelia - naši pacienti z psychiatrického oddelenia - odhalili svoje pocity a vnútorný boj skrz umenie. Ich diela hovoria tisíce slov a pomáhajú im v boji s ochorením.  

Nech sa umenie stane hlasom pre porozumenie a podporu duševného zdravia.  

 

S myšlienkou výstavy prišla naša zdravotná sestra Danka Svitková: „ Žijeme v dobe, ktorá je nesmierne rýchla, všetko čo musíme urobiť, vyriešiť, zariadiť, zhodnotiť nás núti konať okamžite a hneď. Často máme pocit, že nič nestíhame, že čas akosi rýchlo plynie. V tomto každodennom zhone pod tlakom spoločnosti akoby sa vytrácala pokora, empatia, ľudskosť a naše emócie sa nám neraz stávajú ľahostajné. Zabúdame sami na seba a hlavne na svoje duševné zdravie. Aj keď sa necítime dobre, v každodennom zhone, nevenujeme tomu pozornosť a v snahe presadiť sa atakovaní ekonomickými výsledkami sa tvárime, že nič dôležité sa nedeje. Nedá sa to však donekonečna prehliadať, lebo takýto stav môže vyústiť do duševného ochorenia. Preto si treba uvedomiť, že porucha duševného zdravia sa môže týkať každého z nás. Aj napriek snahe občasnej celoslovenskej kampani Ligy za duševné zdravie je verejnosť o psychiatrickej liečbe stále nedostatočne informovaná. Stále sú rozšírené rôzne mýty a nepravdy, ktoré stigmatizujú a diskriminujú duševne chorých aj ich blízkych. Akoby ich spoločnosť nechcela vidieť, nerozumie im a sociálne ich vylučuje.“ 

  

Strom úprimnosti a odkazov – po UN v Bratislave, Martine a Košiciach sa aj psychiatrické odd. v NsP Bojnice zapojilo do projektu humanizácie psychiatrií, ktorým je pilotný projekt zavádzania Stromu odkazov. Ide o model Safewards na zlepšenie terapeutického vzťahu s pacientom. Projekt spočíva v zanechávaní odkazov od pacientov, ktorí z odd. odchádzajú. Mnohí pacienti prichádzajú na lôžkové odd.v akútnom stave, stave hlbokej beznádeje a s obavami. Nevedia čo očakávať, svoje pocity často maskujú. Práve odkazy od prepustených pacientov im môžu pomôcť, dodať nádej. Bibiána Helbichová 

Výstava je pre Vás prístupná od 12.1. – 9.2.2024 v Galérii Jabloň 

 

Fotogaléria