Návšteva štátneho tajomníka MZ SR

V stredu 30.5.2018 navštívil Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach štátny tajomník MZ SR – MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD. MBA. Spolu s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslavom Baškom, riaditeľom nemocnice PhDr. Mgr. Martinom Hudecom, vedúcou oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie PhDr. Elenou Štefíkovou, MPH a námestníkmi absolvovali prehliadku nových zrekonštruovaných operačných sál a blokov F, G. Následne pokračovali v prehliadke priestorov nového CT pracoviska. Investícia do rekonštrukcie monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v bojnickej nemocnici je najväčšou župnou investíciou. NsP Prievidza patrí medzi kľúčových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovou oblasťou 150 – 200 tisíc obyvateľov. Po prehliadke nemocnice sa hostia presunuli do spoločenskej miestnosti nad jedálňou, kde ich privítali primári a vedúci pracovníci. Nesmierne si vážime, že štátny tajomník MZ SR i predseda TSK prijali pozvanie nášho pána riaditeľa, ochotne sa stretli so zamestnancami nemocnice a vypočuli si problémy s ktorými sa stretávajú v každodennom pracovnom procese. Veríme, že aj takéto stretnutia napomôžu zlepšiť situáciu v našom zdravotníctve a hlavne v NAŠEJ – VAŠEJ NEMOCNICI.

Fotogaléria

Video

Nemocnica sa zapojí do oddĺženia

Pomôcť pri rokovaniach o navýšení financií pre bojnickú nemocnicu sa pokúsi ministerstvo zdravotníctva.