Nové monitory dychu pre novorodencov

Dňa 31.5. 2018 Nadácia Križovatka odovzdala novorodeneckému oddeleniu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 11 monitorov dychu v celkovej hodnote 975,00 €. Monitory dychu BabySense I v počte 5 kusov zakúpili zo sponzorského daru Nadácie VÚB a 6 kusov monitorov dychu BabySense 2 Pro zakúpila spoločnosť Keraming, a.s. Trenčín.

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2008. Podľa riaditeľky Nadácie Križovatka Táni Tomasch je cieľom organizácie pomáhať deťom ohrozeným syndrómom náhleho úmrtia dojčiat SIDS. „Snažíme sa vybaviť monitormi BabySense všetky pôrodnícke oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky. Monitory dychu BabySense sú jediným výrobkom na svete registrovaným ako zdravotnícka pomôcka a spĺňajú najnáročnejšie klinické skúšky zdravotníckych výrobkov.“ vysvetlila Táňa Tomasch

Spoluprácu s Nadáciou Križovatka sme nadviazali v roku 2009, kedy nám prvýkrát darovali monitory dychu Babysense. Novorodenecké oddelenie a jeho kolektív je nezištne nápomocný pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov. Do dnešného dňa zapožičali 138 monitorov dychu.

Syndróm náhleho úmrtia dojčiat (SIDS = Sudden infant deathsyndrome) je diagnóza, ktorú lekári stanovia žiaľ až po smrti dieťaťa. Spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov zástavou dychu v spánku (tzv. smrť v kolíske) – a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov. Postihuje deti v dojčenskom veku (t.j. do 1 roku).
Vedenie nemocnice, personál novorodeneckého oddelenia, mamičky, ale i naši najmenší pacienti sa chcú touto cestou poďakovať Nadácii Križovatka, Nadácii VÚB a firme Keraming a.s. Trenčín. Aj vďaka vašim darom môžeme spoľahlivo kontrolovať dýchanie dieťaťa a tak zabrániť náhlemu úmrtiu.

Fotogaléria