Ocenenie najlepšia prednáška v celoslovenskej konkurencii.

V dňoch 9.-10.2. 2024 sa v hoteli HOLIDAY IN v Žiline uskutočnilo odborné sympózium Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii.

Prednáška našich autorov MUDr. Mellová A., MUDr. Majdák P. , MUDr. Kotrík J. pod názvom

„Prípad stafylokokovej endokarditídy mitrálnej chlopne komplikovanej  MODS a septickými embolizáciami u mladého muža s marfanoidným habitom“

získala prvú cenu od odbornej poroty a súčasne prvú cenu od auditória za najlepšiu prednášku v celoslovenskej konkurencii.

Autorom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach