Oznam onkologického pracoviska

Oznamujeme pacientom nášho ONKOLOGICKÉHO PRACOVISKA, že nám momentálne zostal práce neschopný náš jediný lekár. Preto veľmi pekne prosíme pacientov, ktorí sú už zaradení v našom stacionári, aby sa v prípade potreby liečby alebo kontroly, hlásili u sestričiek na našej onkologickej ambulancii, ktoré pacientov s láskou ďalej usmernia. Pre pacientov u ktorých už prebieha liečba, je táto zabezpečená.

Veľmi nás vzniknutá situácia mrzí,  ale vyvíjame maximálne úsilie, aby sme pomohli onkologickým pacientom so zabezpečením poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Nových onkologických pacientov vieme nasmerovať do okolitých ambulancií. Súčinnosť nám poskytli:

  • Ambulancia klinickej onkológie II., Pavlovova 17, Topoľčany - noví pacienti sa môžu prihásiť v utorok, streda, štvrtok po 13.00 h na tel.: +421 38 38 24 414
  • Ambulancia radiačnej a klinickej onkológie  Univerzitná nemocnica Martin
  • Ambulancia radiačnej a klinickej onkológie, Fakultná nemocnica Trenčín


Uvedený postup je koordinovaný v úzkej spolupráci s krajským odborníkom pre onkológiu, v súčinnosti s hlavným odborníkom predmetného odboru.

Veríme, že sa nám spoločne podarí vzniknutú situácia zvládnuť.