Poďakovanie

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v mesiaci máj 2016 prevzala od zástupcov Basketbalového klubu BC Prievidza finančný dar vo výške 1140 €, ktoré boli použité na kompletnú rekonštrukciu kúpeľne na detskom lôžkovom oddelení.

Vedenie nemocnice, personál detského oddelenia a malí pacienti Hornej Nitry srdečne ďakujú Basketbalovému klubu BC Prievidza, že takto pomohol spríjemniť pobyt deťom a ich rodičom v našom zdravotníckom zariadení.