Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS), sme otvorili v máji 2022, a za túto dobu sme v rámci liečebnej starostlivosti tohto pracoviska vykonali už 1370 malých operačných zákrokov (OZ).

 

Najväčší podiel v zákrokoch má oddelenie ORL, ortopédie, urológie, chirurgické oddelenie a gynekologické oddelenie. 

  • 666   OZ   v ORL,  operácie - TE, AT, FESS, septoplastika, turbinoplastika, extirpácia cysty colli
  • 255   OZ   v ortopédii - artroskopických operácií kolenných a plecových kĺbov
  • 210   OZ    v urológii, operácie - cirkumcízia, TOT páska, FURS, varikokéla, zavedenie alebo výmena pigtailu a NFS , orchiopexia, orchiectomia,  spermatokéla
  • 138  OZ    v chirurgii, operácie - hernie, hemoroidy, varixy, kolonoskopie, GFS
  • 98    OZ   v gynekológii -  hysteroskopie, IGLpre samoplatcov

 

Pacientom, ktorí prichádzajú na operačné zákroky realizované formou jednodňovej chirurgie, zabezpečujeme interné a anestéziologické predoperačné vyšetrenia.

 Pacienti sú operovaní ešte v deň ich príchodu, mnohokrát aj v ten deň odchádzajú domov, prípadne do 24 hodín.

 Pacienti sú umiestnení v komfortne vybavených izbách, jednotlivé izby majú komplexnú výbavu aj so sociálnymi zariadeniami, TV  a hospitalizovaní pacienti sú v izbách po  jednom dvoch alebo troch. Pre deti je spravený „detský kútik“ s knihami, DVDčkami a rôznymi hračkami.

 O zdravotnú starostlivosť sa nepretržite stará špeciálne vyškolený zdravotnícky tím, ako aj lekár z danej odbornosti.

 Z hľadiska bezpečnosti pacienta v prípade akýchkoľvek nepredvídateľných udalostí je v nemocnici 24 non stop dohľad lekárov z odbornosti anestéziológie a intenzívnej medicíny.

 Dôležitou výhodou nášho oddelenia JZS, oproti podobným súkromným zariadeniam je, že chirurgické výkony sú plne hradené poisťovňami.

Prim. MUDr Miloš Panovčík, chirurgické oddelenie:

,,Za mňa JZS super. Vyťaženie maximálneho komfortu pre pacienta,  jasná zrozumiteľná a bezproblémová cesta pacienta  od objednania po prepustenie vrátane predoperačných vyšetrení. Pooperačne až do prepustenia k dispozícii celé zázemie na riešenie prípadných komplikácií... Hodnotím to veľmi pozitívne

Prim. MUDr. Peter Čech, urologické oddelenie

,,Naša urológia nemôže aktuálne fungovať bez JZS.  JZS znamená komfortnú hospitalizáciu v top prostredí, rýchly návrat do domáceho doliečenia, všetko v jednom (interné resp. detské vyšetrenie., predoperačné anesteziologické vyšetrenie). Naša JZS nemá v našom okrese konkurenciu. Na JZS je na urológii pridelený jeden lekár, ktorý sa o pacienta kompletne stará.“

Prim. MUDr. Jozef Beňo, ORL oddelenie

,,S pracoviskom JZS máme už viac ako 14 mesačnú skúsenosť, takže môžeme už aj hodnotiť spoluprácu a výsledky. Pracovisko JZS je novo-zrekonštruované, jednotlivé izby majú komplexnú výbavu aj so sociálnymi zariadeniami. Personál oddelenia je veľmi ochotný a ústretový, čo dokazujú aj  pozitívne referencie na sociálnych sieťach. ORL oddelenie má väčšinu pacientov u ktorých robíme  chirurgické zákroky formou JZS. Pri kontrolách nám  pacienti vyjadrujú spokojnosť s prostredím, službami aj celkovou atmosférou, ktorá vládne  na pracovisku JZS. Dúfame že tento stav sa zachová aj naďalej a nebude to len výnimka, ale štandard našej nemocnice. “

 

Dali sme si záväzok zlepšovať kvalitu života našich pacientov, a ten dodržíme.

Fotogaléria