Regionálne oceňovanie Biele srdce

Pre niekoho bežný deň, pre sestry, ktoré k pracujú s plným nasadením, viac než výnimočný.
10. mája 2024 sa uskutočnil slávnostný seminár k Medzinárodnému dňu sestier. Na regionálnej úrovni SK SaPA boli ocenené sestry v kategórii sestra - manažérka a sestra - v praxi.
K oceneným sestrám patrili: PhDr. Katarína Svobodová, MPH, ktorá svojím humánnym a empatickým spôsobom a profesionalitou získala rešpekt a úctu zdravotníckych pracovníkov a pacientov.
Jaroslava Šišková - sestra na detskej ambulancii NsP Prievidza, so sídlom Bojnice. Svojimi organizačnými schopnosťami významnou mierou prispieva k podpore sústavného vzdelávania aj ambulantných sestier
Ingrid Hosťovecká - sestra pri lôžku interné oddelenie NsP Prievidza, so sídlom Bojnice. Pre svoju láskavú povahu je u pacientov veľmi obľúbená a vo svojej profesii je veľmi aktívna.
Bc.Katarína Štrbáková - vedúca sestra geriatrického oddelenia NsP Prievidza, so sídlom Bojnice. Svoje bohaté profesijné a odborné skúsenosti odovzdáva na odborných podujatiach sestrám na regionálnej aj národnej úrovni.
Daniela Trojáková - sestra gynekologicko -pôrodníckeho oddelenia NsP Prievidza, so sídlom Bojnice. Trpezlivo usmerňuje a vedie nové kolegyne, zúčastňuje sa a organizuje vzdelávacie semináre.

Fotogaléria