Svetový deň darcov krvi

 
Kvapka krvi je viac ako vodopád zlata.
14. jún je Svetový deň darcov krvi. Naša nemocnica chce touto cestou poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí chodia darovať túto vzácnu tekutinu. Zachraňujú týmto gestom ľudské životy. Či je darovaná hoci len jedenkrát, patrí im za to obrovská VĎAKA.