Transuretrálna resekcie prostaty (TURP)

 

21.8.2023 bola v Bojnickej nemocnici vykonaná prvá operácia transuretrálnej resekcie prostaty (TURP) a to s pomocou novej laparoskopicko-endoskopickej veže Olympus s bipolárnym resektoskopom.

 

Toto zariadenie bolo financované formou finančnej podpory z EÚ cez Integrovaný regionálny operačný program „Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach“.

 

TURP je v súčasnosti zlatým štandardom liečby nezhubného zväčšenia prostaty (BPH). Jedná sa o minimálne invazívnu endoskopickú operačnú techniku. Pacientovi sa zavedie endoskopický prístroj (resektoskop) cez močovú rúru až ku zväčšenej prostate.  Následne sa pomocou vysokofrekvenčného prúdu, resekciou, odstráni zväčšené tkanivo prostaty, čím sa spriechodnia dolné močové cesty. Vďaka bipolárnemu resektoskopu je resekcia precíznejšia, pre pacienta bezpečnejšia, po operácii cíti pacient menšiu bolestivosť, menej krváca, má kratšie ponechaný močový katéter, znižuje sa riziko infekcií močových ciest. Operatér má pri zákroku lepšiu prehľadnosť.

 

Zakúpením novej laparoskopicko-endoskopickej veže Olympus s bipolárnym resektoskopom a k tomu adekvátnej elektrokoagulačnej jednotky prechádzame na bipolárnu resekciu (resekcia plasmou) a zosúlaďujeme sa s najnovšími usmerneniami Európskej Urologickej asociácie (EAU), ktorá doporučuje bipolárnu resekciu ako prvú voľbu operačnej liečby nezhubného zväčšenia prostaty (BPH) 

 

Primár urologického oddelenia MUDr. Peter Čech:

,,Dňa 21.8.2023 sme odoperovali prvého pacienta bipolárnym resektoskopom. Má 69 rokov, mal typické obštrukčné mikčné ťažkosti. Objem prostaty bol 38 ml. Operácia prebehla bez komplikácii, krvácanie bolo minimálne, zresekoval som 30 gr. tkaniva. Dnes po vybratí močového katétra močil spokojne, dobrým prúdom. Bol prepustený domov.“

 

Benígna hyperplázia prostaty (BPH)  patrí k najčastejším ochoreniam starších mužov. Toto ochorenie môže svojimi príznakmi výrazne ovplyvniť kvalitu života a v zriedkavých, spravidla neliečených prípadoch viesť k závažným zdravotným komplikáciám. Pravidelnými zdravotnými prehliadkami u urológa, môžu muži tomuto ochoreniu predchádzať.

 

Fotogaléria