Veľká pomoc onkologickým pacientom na Hornej Nitre

Dnes sme v našej nemocnici po prvýkrát úspešne aplikovali periférne zavedený centrálny katéter - odborným názvom PICC. Malá skratka s obrovským významom pre onkologického pacienta.

Jedná sa o dlhú, tenkú hadičku (katéter), ktorá je zavedená cez žilu v oblasti hornej končatiny (paže) pomocou ultrazvukového prístroja až do veľkých, centrálnych žíl v hrudníku. PICC katéter tak nahradí dennodennú potrebu „napichovania“ žilného vstupu, čím sa zvýši komfort pri podávaní onkologickej liečby. Strednodobý žilný prístup môže byť pacientovi ponechaný až 1 rok.

Zákrok sa vykonal na digitálnej sklopnej stene. Nemocnica získala tento multifunkčný prístroj vďaka finančnej podpore EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

Fotogaléria