Vyšetrenie protilátok COVID 19 pre samoplatcov.

 

Oddelenie laboratórnej medicíny NsP  Prievidza, nemocnica Bojnice

Vyšetrenie protilátok anti-SARS-CoV-2 IgG a anti-SARS-CoV-2 IgM rýchlym  imunofluorescenčným semikvantitatívnym testom na pracovisku klinickej mikrobiológie

Pre samoplatcov: cena  za vyšetrenie:  22,00 Eur.

Platba za vyšetrenie: osobne v pokladni NsP Prievidza, prízemie, budova A, ( následne po zaplatení bude pacientovi vydaný výsledok do ruky na pracovisku klinickej mikrobiológie )

Odber pre samoplatcov: odber krvi z prsta Vám urobia priamo na pracovisku klinickej mikrobiológie počas pracovných dní od 8.00 do 13.00 h.

Informácie na tel. čísle: 046/51 12 301.

 

 

Vyšetrenie protilátok anti-SARS-CoV-2 IgG a anti-SARS-CoV-2 IgM imunochemickou kvantitatívnou metódou na pracovisku klinickej biochémie.
Pre samoplatcov:
za nasledovné ceny:

anti-SARS-CoV-2 IgG 12,00 €

anti-SARS-Cov-2 IgM 12,00 €

odber venóznej krvi 5,40 €

Platba za vyšetrenie: osobne v pokladni NsP Prievidza, prízemie, budova A, ( následne po zaplatení bude pacientovi vydaný výsledok do ruky na pracovisku klinickej biochémie )

Odber pre samoplatcov: venózna krv do biochemickej skúmavky so separačným gélom.

Miesto odberu: odd. urgentného príjmu, bočný vchod, iba v čase od 7.00 do 9.00 h.

Informácie na tel. čísle: 046/51 12 180.