Aktuálne zmeny ordinačných hodín

_________________________________________________________________________

Od 10.7.2023 je traumatologická ambulancia presťahovaná do pôvodných priestorov, pri kaplnke.

________________________________________________________________________

Od 31.10.2023 sa sono detských bedrových kĺbikov presúva na oddelenie ortopedického infuzného stacionáru na 1. poschodí.

Kontrolné termíny sú v pondelok až štvrtok od 13:30 do 14:00.

_______________________________________________________________________

V dňoch od 19.2. - 23.2.2024 Algeziologická ambulancia neordinuje.

_________________________________________________________________________

V dňoch od 19.02.-23.02.2024 neurologická ambulancia MUDr. Bátorovej neordinuje.

_________________________________________________________________________________________

V dňoch 20.02., 21.02. a 23.02.2024 neurologická ambulancia č. III MUDr. Dankovej nebude ordinovať.

_________________________________________________________________________ 

Dňa 21.2.2024 detská kardiologická ambulancia MUDr. Rebrovej Kataríny neordinuje.

_________________________________________________________________________

V dňoch  21.02-22.02.2024 gastroenterologická ambulancia  MUDr. Čičmancovej neordinuje.

_________________________________________________________________________

Dňa 23.02.2024 neurologická ambulancia MUDr. Červeňová neordinuje.

_________________________________________________________________________

V dňoch 22.02-23.02.2024 kardiologická  ambulancia - MUDr. Kotrík Ján neordinuje.
Akútne stavy, echokg a konzil. vyš. po dohovore budú ošetrené cestou kardioambulancie MUDr. Vičana