Prenájom nebytových priestorov OVS-4

Prenájom nebytových priestorov

 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

 

zverejňuje zámer vybrať

obchodnou verejnou súťažou

 

najvhodnejšieho nájomcu časti nebytového priestoru, ktorý sa nachádza

v areáli Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ako vstupná budova za účelom prevádzkovania bankomatu.

 

Bližšie informácie o predmete obchodnej verejnej súťaže poskytne referát právnych činností Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, tel. číslo: 046 / 5112 437, email: pravne@hospital-bojnice.sk

 

Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na internetovej stránke Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a

rovnako aj internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Dokumenty na stiahnutie