Prenájom nebytových priestorov OVS-6

Prenájom nebytových priestorov

 

 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

 

 zverejňuje zámer vybrať

obchodnou verejnou súťažou

 

 najvhodnejšieho nájomcu časti nebytového priestoru, ktorý sa nachádza

v areáli Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach za účelom umiestnenia a

prevádzkovania kávomatov a automatov na potravinové výrobky.

 

 Bližšie informácie o predmete obchodnej verejnej súťaže poskytne referát právnych

činností Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, tel. číslo: 046 / 5112 437,

email: pravne@hospital-bojnice.sk

 

Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na internetovej stránke Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a

rovnako aj internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Dokumenty na stiahnutie