Nadštandardné izby

Pretože klientske nároky pacientov na úroveň poskytovaných zdravotníckych a nezdravotníckych služieb sa zvyšujú v súlade s celospoločenským trendom, napredujeme v našom zariadení aj v tomto smere. Podarilo sa nám z vlastných zdrojov a aj za pomoci sponzorov vybudovať štyri nadštandardné izby na gynekologicko – pôrodníckom, neurologickom , internom a geriatrickom oddelení. Ide o 1-lôžkové izby vybavené vlastným sociálnym zariadením, televíznym prijímačom, priamou telefónnou linkou, na gynekologicko-pôrodníckom oddelení aj chladničkou. Je pre nás samozrejmosťou, že rozširujeme rozsah poskytovaných zdravotníckych výkonov aj o tie, ktoré síce nie sú hradené zdravotnými poisťovňami, ale naši pacienti o ne prejavujú záujem. Dnes sme schopní uspokojiť žiadateľov o rôzne druhy gynekologických a urologických zákrokov vrátane epidurálnej anestézy pri pôrode, niekoľko druhov dermatologických zákrokov, vyšetrenie drogových metabolitov a psychofarmák a mnoho ďalších výkonov, o ktoré pacient môže požiadať.

Personál Nemocnice s poliklinikou neustále rozširuje svoju ponuku poskytovaných služieb, preto ak máte konkrétne nápady alebo požiadavky, dajte nám, prosím, o nich vedieť.

Fotogaléria