2. Bojnický ošetrovateľský kongres 23.5.2019

„Včerajšok je minulosťou, zajtrajšok záhadou.... Platí však to, čo je dnes. Mesiace a roky ubiehajú, sú stále vzdialenejšie, ale krásna chvíľa okamihu nepodlieha času“.

      Vo štvrtok 23. 5. 2019 sa v príjemnom prostredí kúpeľného mesta Bojnice v Hoteli pod Zámkom konal 2. Bojnický ošetrovateľský kongres.

       Organizátorom celoslovenského kongresu bola Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku, ministerskej sestry PhDr. Dariny Dányiovej a odborného garanta námestníčky pre ošetrovateľstvo NsP Prievidza PhDr. Ivety Pastierikovej. Na spolupráci sa podieľala aj Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prievidzi.

       Podujatie bolo zorganizované na vysokej, odbornej a profesionálnej úrovni, dopĺňané osobným prístupom. Kongresu sa zúčastnilo 230 účastníkov a 14 hostí nielen z Hornej Nitry. Boli zastúpené takmer všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov a to sestry, PA, asistenti, praktické sestry, laboranti, fyzioterapeuti, sanitári.

       Úvodné slovo bolo venované  poetickému príhovoru  pani Veroniky Hoffmannovej.  Následne  sa  prítomným prihovorila Mgr. Mária Gatialová, vedúca sestra neurologického oddelenia, ktorá účastníkov kongresu privítala a oboznámila ich s odborným programom i organizačnými pokynmi.  Slovo odovzdala hosťom,  ktorých srdečne privítala, predstavila účastníkom kongresu a požiadala o príhovor.              

Medzi hosťami nechýbali: 

PhDr. Darina Dányiová – riaditeľka odboru ošetrovateľstva MZ SR,

PhDr. Elena Štefíková, MPH – vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja,

Ing. Vladimír Vido – riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,

doc. PaedDr. Ing. Miroslav PAĽUN, PhD. MHA, I-P. IGIP. mim. prof. – zástupca riaditeľa ústavu sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom,

Jozef Hatványi  – zástupca primátora mesta Bojnice,

Mgr. Tomáš Tkáč – vedúci Regionálneho centra pre HSV TSK,

Darina Súderová – prezidentka Regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Prievidza,

MUDr. Milan Henčel, PhD. – námestník riaditeľa pre LPS,

MUDr. Andrej Mihál – primár neurologického odd.,

MUDr. Jozef Ďurčenka – primár gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia,

MUDr. Dušan Magdin, MPH – primár COS,

MUDr. Martin Garaj – primár psychiatrického odd.,

MUDr. Jana Teslíková – primárka OKM,

MUDr. Alena Belanská - primárka FRO

       V príhovore námestníčky pre ošetrovateľstvo PhDr. Pastierikovej Ivety, odzneli srdečné a povzbudivé slová „Som nesmierne rada, že ste sa po roku znova rozhodli zavítať medzi nás. Teší nás Váš obrovský záujem o odborné i osobné stretnutie. Verím, že pevné základy nášho odborného kongresu, ktoré sme pred rokom položili, budú s každým stretnutím pevnejšie a pevnejšie. Zamyslime sa nad kolobehom života, nad prichádzaním a odchádzaním, nad stopou ktorú po sebe zanecháme“.

        Podujatie pozostávalo zo štyroch  blokov, v ktorých odznelo 21 odborných prednášok na tému Multidisciplinárne ošetrovateľstvo. Cieľom odborného podujatia bolo poskytnúť  zdravotníckym  pracovníkom široké spektrum informácií o nových postupoch, trendoch, edukáciách a tiež odzneli rôzne zaujímavé kazuistiky. Prednášky pútali pozornosť, nie len hovoreným slovom, ale aj zaujímavými video-ukážkami. Do odborného programu sa zapojil aj zástupca ústavu sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom doc. PaedDr. Ing. Miroslav. PAĽUN, PhD. MHA, I-P. IGIP. mim. prof.  i prednášajúci zástupcovia z Piešťan, Martina, Považskej Bystrice, Dolného Kubína, Humenného, poisťovne  Generali,  ale aj  množstvo našich sestier z jednotlivých odborov : interného, psychiatrického, kožného, gynekologicko-pôrodníckeho, pľúcneho, patologického, fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, OKM i COS a CS. Ich vysoko odborné a pútavé prednášky prítomní ocenili  pozitívnym ohlasom a hodnotením.

        Medzi  jednotlivými odbornými blokmi mohli účastníci navštíviť prezentačné priestory jednotlivých firiem. V jednom zo stánkov svoju prácu predstavili aj zástupcovia nášho psychiatrického oddelenia, ktorí vystavovali prekrásne výrobky svojich pacientov, niektoré výrobky boli aj súčasťou darčekových tašiek pre účastníkov kongresu, pre prednášajúcich, ale aj pre hostí. 

       Samozrejme bez finančnej pomoci sponzorov, ktorí podporili realizáciu 2. Bojnického ošetrovateľského kongresu, by nebolo možné  uskutočniť toto príjemné odborné stretnutie. Radi by sme sa aj takouto formou  poďakovali našim sponzorom za podporu a pomoc.

Naše ďakujem patrí:

Trenčianskemu samosprávnemu kraju, 

Občianskemu združeniu Neurológia horného Ponitria, 

Regionálnej komore sestier a pôrodných asistentiek Prievidza

ale aj  firmám:

BENY-STAV, ČECHOVO, TIMED, SUNAR, TENA, HIPP SLOVENSKO, ZEPTER, GENERALI POISŤOVŇA, NESTLÉ BEPA, DINA – HITEX SK, EKOLAB, SARSTEDT, SUZUKI, CREATIVE STUDIO, VšZP Prievidza.

Fotogaléria