V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.

Referentka/referent pre verejné obstarávanie

02.4.2019
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent/ka pre verejné obstarávanie.

Vedúca/vedúci ekonomického odboru

02.4.2019
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu vedúca/vedúci ekonomického odboru

Nemocnica opäť vyzbierala krásnu sumu pre onkologických pacientov

18.4.2019
Bojnická nemocnica vyzbierala krásnu sumu a to 1 946,57 € pre onkologických pacientov.

2.Bojnický ošetrovateľský kongres

27.2.2019
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Trenčiansky samosprávny kraj Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Prievidza Vás pozýva na 2.Bojnický ošetrovateľský kongres

Ocenenie najlepší poster

11.2.2019
POSTER „Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe komplikovanej recidivujúcej kolitídy spôsobenej Clostridium difficile“

Deň otvorených dverí SZŠ

29.1.2019
Trenčiansky samosprávny kraj od 1. septembra 2019 v Prievidzi zriaďuje novú Strednú zdravotnícku školu, ktorá bude sídliť v budove na Vinohradníckej ulici č. 8.

Najtransparentnejšia nemocnica získala špeciálnu cenu

15.11.2018
V rámci programu Medzinárodného kongresu ITAPA 2018, si naša organizácia prevzala špeciálnu cenu "Zlatý Erb.sk 2018" v kategórii „Najlepšia stránka organizácií samospráv“.