V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.

Nsp Prievidza vitajte

Nsp Prievidza zakaz navstev

Nsp Prievidza mom zrusene

Prenájom nebytových priestorov OVS-4

06.6.2023
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu časti nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v areáli Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ako vstupná budova za účelom prevádzkovania bankomatu.

Prenájom nebytových priestorov OVS-5

18.8.2023
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu časti nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v areáli Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach za účelom umiestnenia a prevádzkovania kávomatov a automatov na potravinové výrobky.

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti

12.9.2023
Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS), sme otvorili v máji 2022, a za túto dobu sme v rámci liečebnej starostlivosti tohto pracoviska vykonali už 1370 malých operačných zákrokov (OZ).

Transuretrálna resekcie prostaty (TURP)

08.9.2023
21.8.2023 bola v Bojnickej nemocnici vykonaná prvá operácia transuretrálnej resekcie prostaty (TURP) a to s pomocou novej laparoskopicko-endoskopickej veže Olympus s bipolárnym resektoskopom.

Znovuotvorenie samostatnej ošetrovacej jednotky dermatovenerologického oddelenia

06.9.2023
4.9.2023 sa po rekonštrukcii znovu otvorila samostatná ošetrovacia jednotka dermatovenerologické oddelenia.

Nová laparoskopická veža v Bojnickej nemocnici na centrálnych operačných sálach.

03.8.2023
1.augusta bola v Bojnickej nemocnici vykonaná prvá operácia za pomoci novej laparoskopickej* veže Olympus Visera s inštrumentáriom najvyššej rady. Súčasťou veže je aj bipolárny resektoskop Olympus, na operácie prostaty a nádorov močového mechúra.

Nové lôžka na oddeleniach

31.7.2023
Od júna 2023 máme v nemocnici 135 nových moderných polohovateľných postelí, z toho 75 je určených pre pacientov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť.