V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.

OZNAM - stiahnutie výpovedí

30.11.2022
Skvelá správa dnešného dňa. Aktuálne všetci 55 naši lekári stiahli svoje výpovede. Pacienti už nemusia mať obavu, že od 1.12.2022 bude ohrozená zdravotná starostlivosť v našom zariadení. Plánované operácie pokračujú podľa programu - objednávkového kalendára. Aktuálne vedenie nemocnice garantuje svojim pacientom bezproblémové poskytnutie kompletnej zdravotnej starostlivosti. Tešíme sa na Vás i v našich ambulanciách.

Bojnické intenzivistické dukáty

16.11.2022
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a Regionálna lekárska komora Trenčín organizujú vedecko-odborné podujatie - Bojnické intenzivistické dukáty.

Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021

10.10.2022
Portál TRANSPAREX udelil našej nemocnici ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku.

Dar od Nadácie COOP JEDNOTA pre Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

12.8.2022
Zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja a Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vo štvrtok 11.8.2022 prevzali od zástupcov Nadácie COOP JEDNOTA Ing. Jána Bilinského – predsedu COOP Jednoty Slovensko i správcu Nadácie COOP a Ing. Janky Madajovej – predsedníčky predstavenstva COOP Jednoty Prievidza výkonný Laser s vozíkom v celkovej hodnote 10 560 €.

Rekonštrukcia vstupnej brány - upozornenie

24.6.2022
Oznamujeme Vám, že od 29.6.2022 bude prebiehať rekonštrukcia hlavného vstupu nemocnice, ktorá si vyžaduje inštaláciu lešenia. Vstup pre vozidlá bude povolený iba zadnou bránou na Školskej ulici pri cintoríne, smerom na Dubnicu a výjazd bránou pri mikrobiológii. Pre chodcov bude otvorená spodná brána na Nemocničnej ulici, pod „NOVÝM URGENTNÝM PRÍJMOM“, a bránka pri RÚVZ Bojnice. HLAVNOU VSTUPNOU BRÁNOU bude prechádzať iba nevyhnutná doprava, t.j. špeciálne sanitné vozidlá a nevyhnutný servis prípadne zásobovanie. V záujme Vašej vlastnej bezpečnosti prosíme, aby ste maximálne obmedzili pohyb pod lešením. Za pochopenie ĎAKUJEME.

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri