V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.

Stav hospitalizovaných s ochorením COVID-19

22.11.2021
Stav hospitalizovaných s ochorením COVID-19 ku dňu 22.11.2021, 8:00 h

Podávanie monoklonálnych protilátok

19.11.2021
V utorok 16.11.2021 spustilo naše zdravotnícke zariadenie covidový infúzny stacionár pre ambulantné podávanie monoklonálnych protilátok Kasirivimab / Imdevimab. Pri včasnom podaní tejto liečby je predpoklad, že klinický stav takto liečených pacientov sa stabilizuje, prípadne zlepší, a preto mnohí pacienti nebudú vyžadovať hospitalizáciu, čo výrazne zmierni aktuálnu enormnú záťaž nemocníc. Kontaktná osoba: Mgr. Mária Gatialová, +421905330798, maria.gatialova@hospital-bojnice.sk

Vyšetrenie protilátok COVID 19 pre samoplatcov.

19.11.2021
Oddelenie laboratórnej medicíny NsP Prievidza, nemocnica Bojnice ponúka širokej verejnosti vyšetrenia protilátok anti-SARS-CoV-2 IgG a anti-SARS-CoV-2 IgM.

Hľadáme zdravotníkov

16.11.2021
Prosíme o pomoc zdravotné sestry, sanitárov, ktorí by boli ochotní ešte pomôcť našim zdravotníkom pri ošetrovaní pacientov. Situácia v nemocnici je veľmi vážna, mnoho zdravotníkov odišlo do dôchodku, zostalo PN a pacienti neustále pribúdajú. V prípade, že máte záujem pomôcť nášmu preťaženému personálu, prosím kontaktujte nás: praca@hospital-bojnice.sk alebo katarina.svobodova@hospital-bojnice.sk. Ďakujeme.

Darcov krvi otestujeme v deň odberu bezplatne

12.11.2021
Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii, narastajúcemu počtu hospitalizovaných na ochorenie COVID-19 sa muselo aj naše transfúziologické oddelenie prispôsobiť novým pravidlám týkajúcim sa zhromažďovania ľudí v bordových a čiernych okresoch.

Antigénové testovanie

PCR testovanie

Vakcinačné stredisko

Partneri