V súčasnosti je Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemocnica spravuje majetok TSK v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov.

Rekonštrukcia vstupnej brány - upozornenie

24.6.2022
Oznamujeme Vám, že od 29.6.2022 bude prebiehať rekonštrukcia hlavného vstupu nemocnice, ktorá si vyžaduje inštaláciu lešenia. Vstup pre vozidlá bude povolený iba zadnou bránou na Školskej ulici pri cintoríne, smerom na Dubnicu a výjazd bránou pri mikrobiológii. Pre chodcov bude otvorená spodná brána na Nemocničnej ulici, pod „NOVÝM URGENTNÝM PRÍJMOM“, a bránka pri RÚVZ Bojnice. HLAVNOU VSTUPNOU BRÁNOU bude prechádzať iba nevyhnutná doprava, t.j. špeciálne sanitné vozidlá a nevyhnutný servis prípadne zásobovanie. V záujme Vašej vlastnej bezpečnosti prosíme, aby ste maximálne obmedzili pohyb pod lešením. Za pochopenie ĎAKUJEME.

Rozšírené PCR testovanie pre samoplatcov

20.6.2022
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pre blížiace sa dovolenkové obdobie pridala ďalšie termíny na RT-PCR testovanie pre samoplatcov, ktoré sa bude realizovať v priestoroch pracoviska KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE.

Medzinárodný deň detí v našej nemocnici

01.6.2022
Dnes v našej nemocnici čakalo detských pacientov prekvapenie...

Medzinárodný kongres ORL

01.6.2022
V nemeckom meste Hannover sa v dňoch 25.-28.5.2022 konal medzinárodný otorinolaryngologický kongres s názvom 93rd Annual Meeting German Society of Oto-rhino-laryngology, Head Ánd Neck Surgery. Jedným z účastníkov bol aj náš lekár MUDr. Mohanad Abusultan, MHA, ktorý reprezentoval ORL oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach publikácou posteru - „Atypická príčina obštrukcie nosa: zriedkavý prípad primárneho Hodgkinovho lymfómu z nazofaryngu“ V mene celej nemocnice by sme sa chceli pánovi lekárovi poďakovať za jeho aktívnu účasť a prajeme do budúcna veľa úspechov.

3. BOJNICKÝ OŠETROVATEĽSKÝ KONGRES

31.5.2022
Po náročnom covidovom období, sa po symbolických troch rokoch podarilo úspešne zorganizovať 3. Bojnický ošetrovateľský kongres, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 26.5.2022 v príjemnom prostredí priestorov Hotela pod Zámkom v Bojniciach.

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri