Biele srdce

Nenahraditeľná a hodná rešpektu. Taká je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej profesia sestier. Pri príležitosti ich dňa prijala v Prezidentskom paláci sestry ocenené Bielym srdcom.  „Sestry, ktoré nás ošetrujú, vnímame ako súčasť svojej rodiny. Ako blízke osoby, ktoré majú v rukách naše zdravie a v hraničných prípadoch náš osud,“ vyhlásila hlava štátu.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek už po 15-krát organizovala slávnostné podujatie. Podujatím sa pripomína deň narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingaleovej .
Vlani definovala prácu sestry statočnosť, tento rok boli najspomínanejšími slovami večera vytrvalosť a húževnatosť. Ocenené sestry svojimi životnými príbehmi stelesňujú tento opis.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek rozdala 16 cien v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi, v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – manažérka dostalo ceny 9 žien a v kategórii Sestra a pôrodná asistentka – pedagóg rozdali tri ceny.
V kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi mala Regionálna komora Sestier a Pôrodných asistentiek v Prievidzi so sídlom NsP Bojnice dve kandidátky :   Júliu Juhanovú a  Zuzanu Pastierikovú.
Ocenenie v tejto kategórii udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú v ošetrovateľskej starostlivosti pri lôžku pacienta najmenej 10 rokov. Svojimi profesionálnymi vedomosťami a zručnosťami sa oddane venujú starostlivosti o svojich pacientov. Aj keď plnia úlohu žien - matiek a dcér, vedia pracovať aj pre svoje kolegyne. Podieľajú sa na odstraňovaní problémov, ktoré sestry trápia, hľadajú nové cesty a riešenia, niekedy aj za cenu strát v profesijnom živote. Zúčastňujú sa na organizácii rôznych vzdelávacích aktivít na regionálnej a celoslovenskej úrovni. Sú prirodzenými, neformálnymi vodcami sestier, čim výrazne prispievajú k posilňovaniu postavenia ošetrovateľstva. Hľadajú nové formy vzdelávania, aktívne riešia problémy najmä pri aplikácii ošetrovateľského procesu do praxe. Vo voľnom čase pracujú v záujmových združeniach pacientov, v podporných skupinách a mnohé prispeli mimoriadnym humanitným činom prekračujúcim rámec pracovných povinností k záchrane života človeka.
Biele srdce je celosvetový symbol sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starosti.
„Na Slovensku máme šikovné a vzdelané sestry, ktoré si neustále zvyšujú kvalifikáciu, prezentujú svoje skúsenosti a poznatky nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj na odborných konferenciách doma i v zahraničí. Byť sestrou nie je len povolanie, ale aj poslanie. Preto si poďakovanie zaslúžia nielen uvedené a ocenené sestry, ale všetky SaPA. Nám sestrám prajem hlavne viac sebavedomia, hrdosti, súdržnosti a odhodlania. Bez nás všetkých sa zmeny neudejú a slová ostanú len slovami." povedala Darina Súderová, diplomovaná sestra špecialistka a prezidentka RKS a PA v Prievidzi.

Fotogaléria