Bojnická nemocnica a COVID-19

Vzhľadom na aktuálnu zložitú epidemiologickú situáciu, sú naši zdravotníci tí, ktorí denne bojujú s vírusom v prvej línii. Aby sa mohli starať o svojich pacientov, potrebujú zostať všetci zdraví. Pomôcť im môžeme dôkladným dodržiavaním epidemiologických opatrení.

Aj naše zdravotnícke zariadenia prijalo v súvislosti so šírením COVID-19 všetky potrebné opatrenia, aby sme mohli poskytovať bezpečnú zdravotnú starostlivosť.  V čase od spustenia vstupného triediaceho filtra /od 16.3.2020/ sme fyzicky v stanoch  skontrolovali približne 6000 pacientov.  Napriek plošnému odloženiu plánovaných operácií sme k dnešnému dňu zrealizovali za mesiace marec a apríl až 350 akútnych operačných zákrokov a hospitalizovali sme skoro 1000 pacientov.

Naši dobrovoľníci, pracujúci v mobilnom odbernom mieste pri vstupe do nemocnice, k dnešnému dňu odobrali 215 sterov.  Samozrejme nám záleží na zdraví nášho zdravotníckeho personálu a preto sme do dnešného dňa investovali do nákupu OOPP a dezinfekcie približne 122 000 €.

Na záver by sme chceli veľmi pekne požiadať našich pacientov, aby sa správali zodpovedne, racionálne a dôsledne dodržiavali pokyny zdravotníckeho personálu.

Fotogaléria

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri