Bojnická nemocnica postupovala správne

 

Koncom marca tohto roka zaznela z úst ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčiho informácia o úmrtí prvého pacienta na ochorenie COVID- 19 v bojnickej nemocnici. Postup nemocnice pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi prešetril Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Minister zdravotníctva spochybnil postup lekárov nemocnice, pričom sa vyjadril, že ,,v  bojnickej nemocnici došlo k individuálnemu zlyhaniu"  a avizoval prešetrenie postupu lekárov a zdravotníckych pracovníkov Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Išlo pritom o úmrtie pacienta, ktorý bol hospitalizovaný s obojstranným zápalom pľúc a v deň prepustenia z nemocnice náhle zomrel v domácom prostredí. Podľa pitevného nálezu bolo príčinou úmrtia respiračné zlyhanie.

Zo záverov šetrenia vyplýva, že neboli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi zo strany NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach zistené žiadne nedostatky v zmysle porušenia § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou konštatuje, že zdravotná starostlivosť bola pacientovi zo strany Oddelenia pľúcnych chorôb poskytnutá správne.

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri