COOP Jednota obdarovala ambulancie v Nitrianskom Rudne a v Chrenovci-Brusne

Tradičná potravinová sieť COOP Jednota podporila prostredníctvom svojej nadácie Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach zakúpením dvoch EKG prístrojov, dvoch resuscitačných setov a jedného CRP analyzátora. Tieto zariadenia budú umiestnené v ambulanciách všeobecného lekára pre dospelých v Nitrianskom Rudne a v Chrenovci – Brusno, ktoré patria pod NsP Prievidza.


„Hovorí sa, že v núdzi poznáš priateľa, čím je obrazne povedané aj to, že by sme si mali v živote pomáhať. V COOP Jednote máme vzájomnú pomoc a dobrovoľníctvo vo firemných génoch už od založenia prvého spotrebného družstva na Slovensku pred 150 rokmi. Považujeme za zodpovedné a správne venovať časť svojho zisku tam, kde si to spoločenská situácia vyžaduje a zdravotníctvo je určite oblasť, ktorá potrebuje pomoc. Veľmi dobre si to uvedomujeme a preto prostredníctvom našej nadácie podporujeme nemocnice a zdravotnícke zariadenia naprieč celým Slovenskom. Teší ma, že sa nám podarilo finančne pomôcť aj Nemocnici s poliklinikou Prievidza k nákupu životne dôležitých prístrojov,“ uviedol Ján Bilinský, správca Nadácie COOP Jednota a zároveň generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko.   


EKG prístroj je dôležitý na diagnostiku ochorení srdca. „Vyšetrenie je súčasťou preventívnych prehliadok, kedy pacient nemusí chodiť do špecializovaných ambulancií internistov, ale všeobecný lekár vie samostatne posúdiť, či ide o patologický nález na EKG. Zariadenie je dôležité aj pri vyšetreniach, kedy sa pacienti sťažujú na bolesti v hrudníku. EKG prístroj môže včasne diagnostikovať EKG nález a vylúčiť alebo potvrdiť infarkt myokardu, ktorý ohrozuje pacienta na živote,“ vysvetlil Milan Henčel, námestník LPS Nemocnice s poliklinikou Prievidza.


Darovaný resuscitačný set je povinnou výbavou ambulancie všeobecného lekára. Tvoria ho pomôcky nevyhnutné na poskytnutie prvej pomoci a zachovanie vitálnych funkcií pacienta s ohrozením života do príchodu záchrannej zdravotnej služby.


CRP analyzátor je pomôckou pre všeobecného lekára na zvyšovanie bezpečnosti pacienta. Pri teplotách a rôznych ochoreniach sa po odbere kvapky krvi dá prostredníctvom neho rýchlo diagnostikovať, či ide o vírusové ochorenie, ktoré nepotrebuje antibiotickú liečbu alebo bakteriálne ochorenie, kde je už antibiotická liečba nutná.


Prístroje nemocnici darovala Nadácia COOP Jednota prostredníctvom spotrebného družstva COOP Jednota Prievidza, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou regiónu Horná Nitra. „Slúžime našim zákazníkom v 43 obciach a mestách nášho okresu, a práve na ich spokojnosti nám záleží najviac. Je prirodzené, že ako prosperujúca spoločnosť pociťujeme záväzok voči obyvateľom hornej Nitry a chceme im prospieť aj inak ako obchodnými službami. Zdravie je nespochybniteľnou hodnotou a mnohokrát si uvedomíme jeho cenu až keď oň prídeme. Kam inam teda investovať, keď nie práve do zdravia. Bojnická nemocnica poskytuje svoje služby všetkým obyvateľom tohto regiónu. Nechali sme preto na rozhodnutí jej vedenia, kam smerovať prostriedky z Nadácie COOP Jednota.  Je veľmi sympatické, že peniaze budú použité na vybavenie dedinských ambulancií všeobecného lekárstva v Nitrianskom Rudne a Chrenovci, ktoré bojnická nemocnica zachránila a začala v tomto roku prevádzkovať,“ vysvetlila Janka Madajová, predsedníčka predstavenstva COOP Jednoty Prievidza, s.d.
Nejde o prvý sponzorský dar CJ Prievidza pre NsP v Bojniciach. V minulosti už spotrebné družstvo prispelo na kúpu polohovateľných postelí a na vybavenie zariadenia pre novorodenecké oddelenie.


V mene bojnickej nemocnice, ale hlavne za našich pacientov, chceme  vyjadriť úprimné poďakovanie NADÁCII COOP JEDNOTA, pretože aj vďaka nej spoločnými silami zvyšujeme úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našom regióne.

Fotogaléria

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri