Deň narcisov špeciál

Kedy naposledy ste spravili niečo špeciálne?
Liga proti rakovine pripravila nezvyčajný „Deň narcisov špeciál“ ktorý sa uskutoční už tento piatok – 31. júla 2020.
Mierne sa mení nielen názov, ale predovšetkým spôsob, akým bude možné v Deň narcisov špeciál získať narcis. Bude bez tradičných dobrovoľníkov. Na spoluprácu boli oslovené obchodné reťazce, ktoré počas 31.7. 2020 budú vo svojich predajniach ponúkať narcis. Každý reťazec si zvolil inú formu spolupráce, pri ich návšteve sa s jednotlivými formami stretnete. K obchodným reťazcom sa pridali
i pobočky Slovenskej sporiteľne.
Zároveň bude možné v termíne od 31.7. 2020 do 14.8.2020 podporiť zbierku Deň narcisov špeciál aj prostredníctvom Online a SMS zbierky:
- SMS na 848 (hodnota SMS je 3€)
- Vkladom na účet zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454
- Cez QR kód
Bližšie informácie: www.dennarcisov.sk

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri