Medzinárodný kongres ORL

V nemeckom meste Hannover sa v dňoch 25.-28.5.2022 konal medzinárodný otorinolaryngologický kongres s názvom 93rd Annual Meeting German Society of Oto-rhino-laryngology, Head Ánd Neck Surgery. Jedným z účastníkov bol aj náš lekár MUDr. Mohanad Abusultan, MHA, ktorý reprezentoval ORL oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach publikácou posteru - „Atypická príčina obštrukcie nosa: zriedkavý prípad primárneho Hodgkinovho lymfómu z nazofaryngu“ V mene celej nemocnice by sme sa chceli pánovi lekárovi poďakovať za jeho aktívnu účasť a prajeme do budúcna veľa úspechov.  

 

Fotogaléria