Mobilné odberové miesto

Dňa 14.4.2020 bolo pred NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach otvorené mobilné odberové miesto (MOM). Od stredy 15.4.2020 sa v ňom môžu dať otestovať pacienti indikovaní  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a svojim všeobecným lekárom, prípadne špecialistom po konzultácii s hygienikom RÚVZ. Testovanie v odberovej jednotke zabezpečujú dobrovoľníci, medici a  zamestnanci nemocnice. Prevádzková doba MON bude v pracovných dňoch od 8,00 h do 12,00 h.
"Pacienti, ktorí potrebujú stery, tak nemusia čakať na sanitky, ktoré  chodia po regióne, ale dostávajú správu z RÚVZ, kedy a v akom čase sa majú dostaviť na odber. Je to rýchlejšie a podľa môjho názoru sa zvýši aj  testovanosť pacientov," povedal námestník liečebno-preventívnej starostlivosti NsP Prievidza Milan Henčel.

Fotogaléria

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri