Monitory dychu BabySense 2 Pro

Dňa 8.11. 2018 Nadácia Križovatka odovzdala novorodeneckému oddeleniu NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 5 monitorov dychu BabySense 2 Pro v celkovej hodnote 495,00 € , ktoré boli zakúpené zo sponzorských darov. Spoločnosť TOPNAD, a. s.  zakúpila 4 ks a Pavol Šiška - Všeobecné technológie General Technologies 1 ks.

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2008. Podľa riaditeľky Nadácie Križovatka  Táni Tomasch je  cieľom organizácie pomáhať deťom ohrozeným syndrómom náhleho úmrtia dojčiat SIDS. „Snažíme sa vybaviť monitormi BabySense všetky pôrodnícke oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky. Monitory dychu BabySense sú jediným výrobkom na svete registrovaným ako zdravotnícka pomôcka a spĺňajú najnáročnejšie klinické skúšky zdravotníckych výrobkov.“ vysvetlila Táňa Tomasch

Spoluprácu s Nadáciou Križovatka sme nadviazali v roku 2009, kedy nám prvýkrát darovali monitory dychu Babysense. Novorodenecké oddelenie a jeho kolektív je nezištne nápomocný pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov.  

Syndróm náhleho úmrtia dojčiat (SIDS = Sudden infant deathsyndrome) je diagnóza, ktorú lekári stanovia žiaľ až po smrti dieťaťa. Spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov zástavou dychu v spánku (tzv. smrť v kolíske) – a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov.  Postihuje deti v dojčenskom veku (t.j. do 1 roku).

Vedenie nemocnice, personál novorodeneckého oddelenia, mamičky, ale i naši najmenší pacienti sa chceme touto cestou poďakovať Nadácii Križovatka, spoločnosti TOPNAD, a. s., ako aj pánovi Pavlovi Šiškovi – Všeobecné technológie General Technologies.  Aj vďaka vašim darom môžeme na našom novorodeneckom úseku spoľahlivo kontrolovať dýchanie dieťaťa a tak zabrániť náhlemu úmrtiu.  

Fotogaléria

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri