Nemocnica opäť vyzbierala krásnu sumu pre onkologických pacientov

 

Vo štvrtok  11.04.2019 sa konal už 23. ročník projektu „Deň narcisov“, ktorý organizačne zastrešuje občianske združenie Liga proti rakovine.  Aj tento rok sa do projektu zapojila Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a tak pomohla povýšiť narcis na kvet pomoci, nádeje a spolupatričnosti.


Práve v tento jediný deň mali pacienti, rodinní príslušníci, zamestnanci nemocnice možnosť vhodiť dobrovoľný príspevok  do pokladničiek vo vestibule hlavnej budovy (smerom k RDG pracovisku)  i pri  vstupe  do pavilónu C. Tiež ste našich dobrovoľníkov mohli stretnúť v priestoroch UNIKLINIKY. Za odmenu im naši zamestnanci  pripli na odev žltý kvietok narcisu a tak mohli vyjadriť podporu a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Do zbierky sa zapojil aj náš pán riaditeľ  Ing. Vladimír Vido a množstvo  zamestnancov Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Vďaka dobrosrdečnosti všetkých darcov sa podarilo tento rok vyzbierať 1 946,57 €. Uvedená suma bola odovzdaná Občianskemu združeniu - Liga proti rakovine Slovenskej republiky.

V mene Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ale hlavne za našich pacientov, chceme veľmi pekne poďakovať  všetkým, ktorí sa zapojili do 23. ročníka Dňa narcisov a pomohli tak  onkologickým pacientom a ich rodinám.                                          Zo srdca Vám ďakujeme.

Fotogaléria

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri