Nové lôžka na oddeleniach

Od júna 2023 máme v nemocnici 135 nových moderných polohovateľných postelí, z toho 75 je určených pre pacientov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť.

Lôžka boli financované formou finančnej podpory z EÚ cez Integrovaný regionálny operačný program, ,,Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach“.

Nové lôžka umožňujú pomocou elektromotorov manipuláciu s pacientmi, a tak výrazne znížia fyzickú námahu sestier. Postele sú komfortnejšie pre pacientov, pomáhajú znižovať výskyt preležaním a zvyšujú celkovú bezpečnosť pacientov.

Lôžka sú umiestnené na oddeleniach: dlhodobo chorých, neurologickom, internom, geriatrickom, kožnom, psychiatrickom a pľúcnom.

Fotogaléria