Nové ošetrovateľské polohovacie lôžka

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach sa aj tento rok zapojila do      22. ročníka projektu „Deň narcisov“, ktorý každoročne organizačne zastrešuje občianske združenie Liga proti rakovine. 

Vďaka finančným prostriedkom od Ligy proti rakovine Slovenskej republiky v hodnote      3000 € sa do Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach  podarilo zakúpiť dve ošetrovateľské polohovacie lôžka, ktoré sú obrovským prínosom pre pacientov, ale aj personál nemocnice. Práve vďaka uvedeným lôžkam VICO sa opäť zvýšila úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čo pocítia pacienti hospitalizovaní na oddelení pľúcnych chorôbgynekologickom oddelení pre diagnostiku a liečbu onkologických ochorení,  pri hemosubstitučnej liečbe po podaní chemoterapie a v terminálnych štádiách onkologických ochorení.

Tieto lôžka sú určené pre štandardnú a nadštandardnú nemocničnú starostlivosť. Výhoda nových lôžok VICO na oddelení pľúcnych chorôb a gynekologickom oddelení spočíva najmä v jednoduchom nastavení polohy lôžka, nakoľko je vybavené hydraulickým polohovaním chrbtového a nožného dielu ložnej plochy. Nové lôžka sú zároveň prínosom aj pre personál nemocnice, keďže vďaka ním je možná komfortnejšia manipulácia s pacientom a zároveň sa znižuje i riziko pádu pacienta.

Z nových ošetrovateľských polohovacích lôžok má veľkú radosť i vedenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach „V mene bojnickej nemocnice, ale hlavne za našich pacientov, chcem veľmi pekne poďakovať Lige proti rakovine Slovenskej republiky, ale hlavne všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa zapojili do 22. ročníka Dňa narcisov, pretože iba spoločnými silami sa nám darí pomáhať onkologickým pacientom, ktorí to nesmierne potrebujú.“  poďakoval riaditeľ nemocnice PhDr. Mgr. Martin Hudec

Fotogaléria

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri