O drogách trochu inak. Medzi žiakov prišli o závislosti porozprávať odborníci z NsP Prievidza

Drogy – prevencia, liečba a následky užívania znel názov prednášky, ktorú si žiaci eŠkoly Prievidza vypočuli v piatok 23. júna 2017 z úst odborníkov Psychiatrického oddelenia Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Žiaci prvého a druhého stupňa základnej školy sa tak dozvedeli dôležité informácie o rôznych závislostiach, ale vypočuli si aj zaujímavé prípady z praxe, o ktorých hovorili Eva Štálniková a Lukáš Žubor z Psychiatrického oddelenia bojnickej nemocnice. ,

o drogách trochu inak o drogách trochu inak

Prevencia je najlepšia medicína
V súčasnosti sa s účinkami drog alebo s ich pôsobením na rodinných príslušníkov a priateľov stretávajú čoraz mladšie deti, a práve to bol jeden z impulzov, prečo sa pracovníci Psychiatrického oddelenia NsP Prievidza rozhodli ísť medzi žiakov. Išlo o prvú prednášku, no v budúcnosti sa počíta aj s ďalšími podujatiami tohto druhu. Cieľom prednášok bolo podporiť osvetu v oblasti prevencie užívania drog, priblížiť deťom možné dôsledky užívania drog a takisto im ponúknuť pomoc, ak bojujú so závislosťou, resp. sa s ňou stretávajú napríklad v domácom prostredí. Dôležité je vzniknutý problém riešiť, no ideálne je predchádzať mu. „Najlepšia prevencia sú fungujúce medziľudské vzťahy. Najcennejší v živote sú ľudia a okolie. Ak toto funguje, tak človek nemá potrebu hľadať útek alebo riešenie problému v drogách,“ vysvetľuje Lukáš Žubor, psychológ Psychiatrického oddelenia NsP Prievidza. Veľkým prekvapením boli najmä žiaci prvého stupňa základnej školy, ktorí sa do prednášky aktívne zapájali svojimi otázkami. Zaujímali sa najmä o liečivé účinky marihuany, druhy látkových a nelátkových závislostí, no ich pozornosť upútali aj dôsledky závislostí, ktoré sa často odzrkadľujú na nefunčkných ľudských orgánoch.

Kde vyhľadať pomoc?
Na piatkovej prednáške sa mohli deti dozvedieť aj to, ako postupovať v prípade, ak sami bojujú so závislosťou alebo ak sa s ňou stretávajú vo svojom okolí. Žiakom boli predstavené spolky, kluby a združenia v regióne, ktoré by im mohli pomôcť s ich problémom. Vysvetlený im bol aj postup a činnosť Psychiatrického oddelenia NsP Prievidza, ktoré pacientom ponúka možnosť ambulantnej liečby, denného stacionáru, šesťtýždňovej liečby, individuálnej terapie, rodinnej terapie či posilňovacej liečby. „Mnohí ľudia majú pred psychiatrickými oddeleniami rešpekt a často aj skreslenú predstavu. Pravdou však je, že na týchto oddeleniach sa neliečia iba pacienti s duševnými poruchami, ale pomáhame aj ľuďom, ktorí bojujú so závislosťami,“ objasňuje riaditeľ bojnickej nemocnice Ivan Gašparovič.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Radka Križanová, radka.krizanova@hospital-bojnice.sk, tel.: +421 46 5112 121, mob.: +421 907 708 516