Oznam FRO

Od 13.5.2020 sa na FRO začína poskytovať  rehabilitačná starostlivosť pre ambulantných pacientov. Vzhľadom k pretrvávajúcej epidemiologickej situácii bude režim poskytovania upravený nasledovne: všetci pacienti /noví, ale aj tí, ktorým sa rehabilitačná starostlivosť prerušila v dôsledku uzavretia prevádzky/ musia sa znovu objednať do ambulancie FRO. Objednáva sa len telefonicky na t. č.: 046 /5112 279.
Objednaní pacienti musia pred vstupom do areálu prejsť cez záchytný stan, kde vypíšu čestné vyhlásenie a obdržia potvrdenie.
Bez tohto dokladu nebudú vyšetrení na ambulancii FRO. Každý pacient musí mať ochranné rúško a rukavice.

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri