Oznam - maľovanie OPCH

Vážení pacienti, príbuzní a návštevníci nemocnice.

Pľúcne oddelenie je v rámci svojho epidemiologického režimu povinné v pravidelných režimoch maľovať svoje priestory. Aktuálne sa Pľúcne oddelenie maľuje od 3.7.2020 do 20.7.2020.

Nakoľko z organizačných dôvodov, pre preplnenosť ostatných interných oddelení, nie je možné Pľúcne oddelenie úplne uzavrieť, bude musieť pracovať a hospitalizovať pacientov vo výrazne obmedzenom režime, aby zabezpečilo akútnu zdravotnú starostlivosť pre pľúcnych pacientov cca 200 000 tisícového spádu.

Preto sa vopred ospravedlňujeme pacientom hospitalizovaným v tomto čase na Pľúcnom oddelení  a ich príbuzným za neštandardné podmienky a nepohodlie spojené s maľovaním oddelenia.

Ďakujeme vopred za pochopenie.

                                                            

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri