Oznam ODCH ambulancie

Od 23.8.2021 v rámci ODCH ambulancie budeme poskytovať možnosť realizovania geriatrického vyšetrenia (pacienti nad 65 rokov) pred umiestnením do sociálneho zariadenia, pre potreby ústavnej  kúpeľnej a RHB liečby (k vypísanému už kúpeľnému návrhu), či vyšetrenie za účelom zohľadnenia predpisu inkontinenčných pomôcok (pacienti nad 65 rokov), s plánom rozšírenia do budúcna ďalších možných vyšetrení.

Kontaktovať nás môžete telefonicky na 046/5112 313 alebo kl. 311.

ODCH ambulancia je umiestnená v budove B, na 1. poschodí

Vakcinačné stredisko

Antigénové testovanie

PCR testovanie

Partneri