Oznam pre darcov krvi

Vážené darkyne a darcovia krvi.
Od júna 2020 je možné časovanie darovania krvi na určitý termín (deň, hodina) cez aplikáciu www.objednatvysetrenie.sk. Do vyhľadávača vložiť: darovanie. Darcov krvi na darovanie pozývame naďalej my podľa požiadaviek na expedíciu krvi. (príde sms s ID vyšetrenia). V prípade, že termín pozvania nevyhovuje, môžte si ho v tejto aplikácii zrušiť (vpravo hore: Zrušenie objednávky, vložiť ID vyšetrenia, potvrdiť sms- kódom) a objednať si nový termín a čas. O tomto spôsobe zmeny termínu nás nemusíte telefonicky informova, priebežne stav objednávok sledujeme.  V prípade potreby Vám termín darovania zmeníme po dohovore aj telefonicky 046/5112 417 v pracovnej dobe. Dúfame, že Vám nový spôsob komunikácie bude vyhovovať, prípadne pripomienky budeme priebežne riešiť. Posielanie pozvánok bude v blízkej budúcnosti zredukované na minimum.
Oznamujeme Vám, že naše transfúzne oddelenie HTO Bojnice pracuje ďalej a odbery krvi pokračujú. Odbery krvi  budú utorky  ( v čase 6,00 - 9,30 hod). Vzhľadom k aktuálnej situácií s koronavírusom sme však museli prijať ešte ďalšie opatrenia:
1.) Na odber krvi sa môže dostaviť len darca/darkyňa, ktorí za posledných 14 dní necestoval,alebo nepricestoval z krajín Európy. Pri cestovaní do/ a  z krajín mimo Európu,platí časový odklad darovania krvi 28 dní od návratu.
Momentálne nemôžeme zaradiť do odberov ani ľudí,pracujúcich v zahraničí,týka sa ich karanténa.
2.) V prípade kontaktu s osobou, ktorá je v 14 dňovej karanténe po návrate na Slovensko, platí aj pre darcu odklad odberu krvi, nakoľko sa karanténa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti.
Darkyne a darcovia,
 ktorí idete na odber krvi, musíte byť zdraví, bez žiadnych príznakov ochorenia dýchacích ciest a prejavov chrípky(únava, bolesť hlavy, kĺbov, teplota, kašeľ, nádcha).
Darcov sa snažíme všetkých telefonicky pozvať na odber krvi na konkrétny odberový deň a konkrétnu hodinu,aby sme predišli kumulácií darcov u nás.
Pri vstupe do nemocnice budete prechádzať vstupným filtrom, prosíme, aby ste uviedli, že idete darovať krv, odmerajú Vám telesnú teplotu.
Pri vstupe na transfúzne oddelenie budeme od Vás vyžadovať opakovane informácie ohľadne cestovateľskej anamnézy , prosíme o strpenie, vieme, že tieto informácie sa budeme pýtať opakovane.
Žiadame Vás, aby  ste k nám prišli s chránenou tvárou - rúškom, vhodné sú aj rukavice a vlastné pero, a vyžadujeme zvýšenú dezinfekciu rúk( máme k dispozícii na transfúznom oddelení).  Po odbere krvi  sa občerstvenie darcom vydáva u nás, formou balíčka.
Prosíme všetkých, ktorí môžu darovať krv, aby sa u nás vopred telefonicky prihlásili na tel čísle 046 / 5112  417   v čase od 7- 14,30 hodiny a dohovorili termín darovania.
V aktuálnej situácii Národná transfúzna služba zrušila mobilné odbery krvi ..MOJky. 
V prípade zmien  Vás budeme Informovať priebežne. 
Vopred Vám všetkým ďakujeme za Vašu ochotu, lebo práve vďaka Vám budeme môcť zabezpečiť sebestačnosť s transfúznymi liekmi pre našu Nemocnicu v Bojniciach.
Prikladám oficiálne usmernenie k darovaniu krvi :
Usmernenie hlavného odborníka MZ SR pre transfuziológiu  v súvislosti s výskytom COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
( 2. aktualizácia )

Koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje akútny respiračný syndróm, ktorý sa prejavuje kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka vzdušnou cestou. Riziko prenosu transfúziou je veľmi nízke, zatiaľ nebol publikovaný transfúzny prenos respiračného vírusu vrátane chrípky alebo SARS-CoV-2. Virémia je krátka a nízka, väčšinou už v spojení s príznakmi.
Napriek uvedenému je žiadúce zaviesť a dodržovať určité preventívne opatrenia vo vzťahu k darcovstvu krvi.

Výber darcov : 
 
A-1 / Pre darcov krvi v súvislosti s návštevou Číny alebo  oblastí s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite mimo Európy platí :

1. Darca, ktorý nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, nemôže darovať krv 28 dní po opustení oblasti (s ohľadom na možnosť prenosu iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV,  chrípka).
2. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú týmto koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek infekciu  dýchacích  ciest alebo zápal pľúc počas pobytu v oblasti s prebiehajúcim prenosom  infekcie COVID-19,  alebo v priebehu 14 dní po návrate, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení  (28 dní bez príznakov a liečby).
3.Darca, ktorý bol v styku s chorým človekom nakazeným týmto koronavírusom (v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite  alebo mimo nej), nemôže darovať krv 28 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.

A-2 /   Pre darcov krvi v súvislosti s návštevou oblastí s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite v Európe platí :

1. Darca, ktorý nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, nemôže darovať krv 14 dní po opustení oblasti.
2. , ktorý prekonal infekciu spôsobenú týmto koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek infekciu  dýchacích  ciest alebo zápal pľúc počas pobytu v oblasti s prebiehajúcim prenosom  infekcie COVID-19,  alebo v priebehu 14 dní po návrate, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení  (28 dní bez príznakov a liečby).
3. Darca,  ktorý  bol  v  styku  s  chorým  človekom  nakazeným  týmto  koronavírusom      (v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite  alebo mimo nej), nemôže darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.
4. Darca, ktorý pracuje v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite,  je vyradený z darovania krvi a jej zložiek až do odvolania. 


OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri