PETÍCIA

Vážení občania, milí naši pacienti,

vedenie našej nemocnice Vás prosí o pomoc a podporu formou „PETÍCIE“ pre dve nemocnice Trenčianskeho kraja, ktorá by mohla napomôcť ich zaradeniu do siete nemocníc II. úrovne v rámci novej kategorizácie nemocníc z dielne Ministerstva zdravotníctva SR.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade so zákonom § 540/2021 Z. z. o kategorizácií ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v rámci zverejnenej kategorizácie nemocníc zaradilo dve nemocnice v našom kraji - Nemocnicu s Poliklinikou Myjava, so sídlom Staromyjavská 59, 907 01, Myjava a Nemocnicu na okraji mesta, n.o., so sídlom Nová nemocnica 511, 958 01, Partizánske do I. úrovne nemocníc.

Trenčiansky samosprávny kraj nesúhlasí s týmto novým zaradením nemocníc z dôvodu ohrozenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov a zorganizoval Petíciu za zaradenie Nemocnica s Poliklinikou Myjava, so sídlom Staromyjavská 59, 907 01, Myjava a Nemocnicu na okraji mesta, so sídlom Nová nemocnica 511, 958 01, Partizánske do siete nemocníc II. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc.

Petičné hárky môžete podpísať v priestoroch recepcie nemocnice (hlavná budova) v čase od 7.00 h do 15.00 h a tiež v priestoroch nového URGENTNÉHO PRÍJMU počas celého dňa.

Svoj postoj môžete vyjadriť aj formou elektronickej petície.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na predsedu Petičného výboru doc. PaedDr. Jozefa Božíka, PhD., alebo na členku Petičného výboru PhDr. Elenu Štefíkovu, MPH na email riaditel@nspmyjava.sk, alebo sekretariát 034/69 79 243.

Ďakujeme za spoluprácu.

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri