Poďakovanie pani Janíkovej

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach vyjadruje úprimné poďakovanie pani Silvii Janíkovej, ktorá v roku 2019 niekoľkokrát potešila vecnými darmi pacientov nášho psychiatrického oddelenia, čím prispela k zlepšeniu úrovne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Personál psychiatrického oddelenia, aj ich pacienti, si to nesmierne vážia.
ĎAKUJEME!

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri