Povolenie návštev

Oznamujeme Vám, že NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach POVOĽUJE NÁVŠTEVY podľa Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, s dodržaním podmienok:

- maximálne 2 osoby na jedného pacienta na jednej izbe

- podľa stavu pacienta, sa uprednostňuje realizovať návštevy vo vonkajších priestoroch, mimo oddelenia (rozhoduje službukonajúci personál)

- maximálna doba návštevy 15 minút

- povinnosť návštevy nosiť ochranné rúško

- zapísanie do knihy návštev na oddelení

!!! Ak máte príznaky respiračného ochorenia, teploty, alebo máte nariadené karanténne opatrenia, v rámci bezpečnosti svojho príbuzného a ostatných pacientov a zdravotníckeho personálu, vyhnite sa návštevy v nemocničnom zariadení !!!

Za pochopenie ĎAKUJEME.

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri