Prenájom nebytových priestorov a časti pozemku

 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

 

zverejňuje zámer vybrať

obchodnou verejnou súťažou

 

najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov a časti pozemku, ktoré sa nachádzajú v areáli Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.

 

Bližšie informácie o predmete obchodnej verejnej súťaže poskytne referát právnych činností Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, tel. číslo: 046 / 5112 437, email: pravne@hospital-bojnice.sk

Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na internetovej stránke Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach a rovnako aj internetovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Dokumenty na stiahnutie

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri