Presťahovanie ORTOPEDICKÉHO ODDELENIA

Oznamujeme Vám, že sme dočasne presťahovali ORTOPEDICKÚ AMBULANCIU do priestorov ambulancie JAS v hlavnej budove A.
Zároveň oznamujeme, že ORTOPEDICKÉ ODDELENIE a TRAUMATOLOGICKÁ JIS sa presťahovali do nových priestorov v hlavnej budove A na prízemí.

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri