Stanovisko vedenia nemocnice k súčasnej situácii s COVID-19

K včerajšiemu dňu má NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 16 pozitívne testovaných zamestnancov, čo predstavuje 4 % pozitívne zachytených zamestnancov. Títo zamestnanci nevykazovali žiadne príznaky ochorenia COVID-19 (teplota, kašeľ....), ale testovaní boli, lebo prišli do styku s pacientom z oddelenia neurológie, ktorého pozitivitu zachytila Univerzitná nemocnica v Martine.
Vedenie nemocnice malo dve možnosti riešenia problému styku nášho zdravotníckeho personálu s pozitívnym pacientom.
Prvou možnosťou bolo poslať zdravotnícky personál do domácej karantény na dobu 14 dní a následne ich testovať. Títo zdravotníci by sa nenachádzali v štatistikách pozitivity.
Druhou možnosťou bolo okamžité testovanie zdravotníkov a následné vylúčenie prípadnej pozitivity. Títo pozitívni zamestnanci sa automaticky dostávajú do štatistiky chorých.
Vedenie nemocnice sa urýchlene rozhodlo pre druhú možnosť z dôvodu, aby nemocnica mohla naďalej zabezpečiť plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť pre spád približne 200 000 obyvateľov.
Do dnešného dňa sme zabezpečili pretestovanie 350 zamestnancov, z celkového počtu 736 zdravotníckeho personálu, čo predstavuje skoro 50 % pretestovaného zdravotníckeho personálu.
Dôležitou skutočnosťou je, že naši pozitívni zamestnanci nevykazovali žiadne ťažkosti, ale napriek tomu boli možní prenášači COVID – 19.
Testovanie vnímame ako významný prvok epidemiologickej bezpečnosti nemocnice, meranie telesnej teploty nestačí, preto máme za to, že by mohli byť testovaní všetci zamestnanci nemocníc SR, ale aj zamestnanci sociálnych domov.

Prosíme verejnosť o akceptovanie skutočnosti, že práve naši zamestnanci, sú tí, ktorí sa dennodenne starajú o pacientov a ohrozujú tak nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojich rodinných príslušníkov. A preto by nemali byť vystavení osočovaniu širokej verejnosti. Infikovaný môže byť ktokoľvek a kedykoľvek z nás.
Veríme, že aj napriek týmto skutočnostiam to spoločne zvládneme.

Vedenie nemocnice

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri