Suchý február 2023

Od 1. februára štartuje na Slovensku a v Čechách ďalší ročník zdravotnej osvetovej kampane s názvom „Suchý február“, ktorá opäť preverí pevnú vôľu každého účastníka. Základným pravidlom tejto výzvy je, aby sa každý zapojený úplne zriekol alkoholu na mesiac, a tým preskúmal svoju závislosť od alkoholu a zmenil zabehnuté návyky.

Podľa rôznych prieskumov Slovensku patria popredné priečky v konzumácii alkoholu. Na každú osobu staršiu ako 15 rokov pripadá 11,5 litra čistého alkoholu za rok, pričom rizikovo u nás pije viac ako 400 000 ľudí. 

V predošlom roku si mesačnú triezvosť vyskúšalo až 700 tisíc ľudí - každý druhý konzumáciu obmedzil aj po februári. Z výsledkov je zrejmé, že kampaň má v súčasnej podobe potenciál znížiť celkovú spotrebu alkoholu.

Doprajte svojmu telu detox v podobe mesačnej očisty a telo sa vám za to odvďačí. Výskumy ukázali pozitívny vplyv na zdravie už počas krátkodobej absencie predovšetkým u pacientov, ktorí pravidelne požívali alkohol. Priaznivé zmeny boli badateľné ako na vonkajšom vzhľade, tak aj lepšom zdravotnom stave. Pri konzumácii alkoholu dochádza k zvýšenému riziku zápalu pečene, keďže orgán nezvláda spracovávať prijaté toxíny a celkovo dochádza k narušeniu ich funkčnosti. Okrem pečene ničí žalúdok a narušuje sa celková chemická rovnováha v tele, čo ovplyvňuje aj činnosť mozgu.

Alkohol sa na Slovensku podieľa až na 8,3 % všetkej chorobnosti a úmrtnosti. Úmrtia spôsobené alebo značne ovplyvnené pitím alkoholu sa radia na druhé miesto, hneď po ischemickej chorobe srdca.

Bližšie informácie o kampani sa dozviete priamo na internetovej stránke www.suchyfebruar.sk. Nájdete tam aj komplexný on-line „ALKOTEST“, v ktorom preveríte ako ste na tom s alkoholom.

Dokumenty na stiahnutie

PCR test pre samoplatcov

AG test pre samoplatcov

PCR testovanie

Partneri