TOP inovácie v medicíne 2017: Hlasovanie spustené, nominovaný je aj primár Velický z NsP Prievidza

Aj na Slovensku sa realizujú vynikajúce, raritné výkony a operácie, ktoré si zaslúžia nemalú pozornosť, a preto sa v týchto dňoch pripravuje už druhé vydanie publikácie TOP inovácie v medicíne 2017, ktoré bude súčasťou Zdravotníckych novín a Hospodárskych novín. Do uvedenej publikácie je za svoj špičkový výkon a liečbu pacienta Pavla A. nominovaný aj MUDr. Roman Velický, primár Chirurgického oddelenia Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Ojedinelý prípad vyriešili odborníci z bojnickej nemocnice
Do uvedenej publikácie je nominovaný prípad pacienta Pavla A. – po opakovaných laparotómiách, s vytvorenou enterokutánnou fistulou v teréne recidivujúcej incisionálnej hernie riešenej plastikou pomocou prolénovej sieťky. Zdravotné problémy pána Pavla sa podarilo vyriešiť a stabilizovať až v NsP Prievidza, a to najmä vďaka profesionálnemu tímu Chirurgického oddelenia pod vedením primára MUDr. Romana Velického. O čo teda išlo? Anamnesticky bol pacient po rekonštrukčnej biliodigestívnej anastomóze pre iatrogénnu léziu žlčových ciest. Pre následne vytvorenú prietrž v jazve podstúpil pacient hernioplastiku. Po opakovaných atakoch zápalu žlčových ciest došlo sekundárne k infekcii sieťky s vynútenou recidívou a chronickou purulentnou fistuláciou. MUDr. Roman Velický postupoval so svojimi kolegami konzervatívne, a to predovšetkým vzhľadom k celkovému klinickému nálezu. Následne však došlo k zmene produkcie fistuly s jednoznačným črevným obsahom, kedy stav pacienta vyhodnotili ako enterokutánnu fistulu. Bolo nutné uvažovať o radikálnejšom riešení. Pokusy o riešenie na vyššom pracovisku boli však neúspešné, preto MUDr. Velický hľadal optimálny spôsob rekonštrukcie, ktorý pozostával z odstránenia pôvodnej sieťky. Nakoľko však sieťka intímne naliehala na podkožie a kožu, pri súčasnej iritácii vnútrobrušných orgánov (priama príčina vzniku enterokutánnej fistuly), výkon predstavoval aj excíziu časti brušnej steny s vytvorením veľkého defektu a „open abdomen“.
Riešenie sa našlo v použití biologickej sieťky ako primárneho prekrytia defektu brušnej steny. S daným typom sieťky mal MUDr. Velický možnosť pracovať v rámci tréningového pobytu v Elankurte. Limitujúcim faktorom však bolo nemožnosť použitia sieťky v infikovanom teréne, preto do svojej úvahy zahrnuli aj použitie V.A.C. Po dôkladnej predoperačnej príprave zrealizovali operačný výkon pozostávajúci z excízie pôvodnej infikovanej sieťky aj s časťou brušnej steny „en block“. Následne resekovali enterálnu fistulu s primárnou entero-enterálnou anastomózou end-to-end. Po dôkladnej toalete dutiny brušnej naložili systém V.A.C. Následne až po desiatich dňoch, vzhľadom k septickým komplikáciám, implantovali biologickú sieťku (20x30 cm), pričom pokračovali i v pravidelnej výmene V.A.C (aj ambulantne). Nakoľko tím MUDr. Velického nemal dostatočné relevantné údaje a skúsenosti s podobným postupom, každý krok bol prekvapením a novou výzvou, ktorá trénovala trpezlivosť chirurgického tímu i samotného pacienta. Asi po troch týždňoch došlo k postupnému hojeniu sieťky s tvorbou nových granulácií prerastajúcich cez sieťku. Pôvodná anastomóza sa zhojila per primam, došlo k obnoveniu pasáže a pacient bol v celom ďalšom priebehu liečenia afebrilný. Po úplnom pregranulovaní sieťky pacienta konzultovali na Klinike rekonštrukčnej chirurgie, kde mu bol defekt prekrytý voľným kožným transplantátom. Po takmer deviatich mesiacoch od prijatia na Chirurgické oddelenie došlo k úplnému vyhojeniu. Podľa nám dostupných údajov je takýto postup ojedinelý a skúsenosti s daným riešením sú nepočetné. V takejto podobe ide možno o jediný prípad svojho druhu.

Ako prebieha hlasovanie?
Nominované prípady podliehajú hlasovaniu, do ktorého sa môže zapojiť široká verejnosť. Ak chcete podporiť MUDr. Romana Velického z Chirurgického oddelenia NsP Prievidza, stačí, ak otvoríte link topinovacie.hnonline.sk/kategoria/38 a zahlasujete za prípad Použitie biologickej sieťky ako primárneho prekrytia defektu brušnej steny. Víťazné prípady budú spracované v publikácii TOP inovácie v medicíne 2017 vkladanej do Hospodárskych novín a Zdravotníckych novín. Hlasovať môžete do 12.07.2017. Vopred ďakujeme za každý jeden hlas.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Radka Križanová, radka.krizanova@hospital-bojnice.sk, tel.: +421 46 5112 121, mob.: +421 907 708 516