TOP operačný výkon v NsP Bojnice - TaTME /transanálna totálna excísia mezorecta/

Výrazný pokrok v medicíne , úžasný vplyv hi-tech technológii, progresia miniinvazivity v chirurgii posledných rokov, to všetko sú aspekty a skutočnosti, ktoré posúvajú hranice liečebných možností stále ďalej. Je to len pár rokov, kedy sa operácie na hrubom čreve a konečníku, pri zhubných ochoreniach, vykonávali výlučne konvenčným otvoreným spôsobom, kedy pacient absolvoval rozsiahly chirurgický výkon, s veľkou operačnou ranou na bruchu a pri nádoroch konečníka / jeho dolnej , prípadne strednej časti/, výkon končil aj amputáciou konečníka, s trvalým vývodom čreva na brušnej stene.

Neustála snaha zlepšovať sa v operačných technikách, schopnosť udržania trendu, na úrovni vrcholnej slovenskej a európskej chirurgie, dosiahli produkt v podobe jednoznačnej prevahy miniinvazívnych výkonov, ktoré v súčinnosti so zaužívanými protokolmi / ERAS, fast track /, výrazne skrátili dobu hospitalizácie pacienta, eliminovali pooperačnú bolestivosť, majú nesporne priaznivejší kozmetický efekt a je nutné podotknúť a zdôrazniť, že žiaden výkon nie je realizovaný na úkor onkologickej radikality, skôr naopak. Poznatky o biologickej povahe nádorov na pravej a ľavej časti hrubého čreva, nás viedli k ďalšiemu zdokonaľovaniu operačných postupov a techník.

Dňa 26.augusta 2019, sa lekári našej nemocnice dostali ešte ďalej. Úspešne  vykonali operáciu, pri zhubnom nádore dolnej tretiny konečníka, ktorý by za bežných okolností končil jeho amputáciou, s trvalým vývodom.  Pracovali súčasne v dvoch operačných tímoch. Prvý pracoval na brušnej fáze, za použitia laparoskopu /len kamera a tri malé otvory v brušnej stene na operačné nástroje/ a súčasne druhý operačný tím, pracoval taktiež s laparoskopickým vybavením, ale pomocou špeciálneho portu operoval cez konečník. Cieľom operácie bolo odstrániť celú časť konečníka aj s jeho lymfatickým tkanivom, ako onkologicky radikálny výkon. Navyše s bonusom kontinentnej operácie, kedy sa u pacienta, laicky povedané, zošili oba konce čreva a vytvorili tak črevnú spojku. Pacient takto nemusel skončiť s amputáciou konečníka a trvalým vývodom. Operačný zákrok však prináša požadovanú radikalitu, ktorá by len jednoetapovým prístupom nebola možná.

Táto operácia patrí medzi TOP výkony v rámci chirurgie konečníka a je vyvíjaná snaha o pokračovanie v tomto trende, aj keď je nutné podotknúť, že ekonomické náklady sú podstatne vyššie, ako pri doteraz zaužívaných operačných postupoch. Veríme, že sa budeme aj naďalej môcť pochváliť takýmto operačným prístupom, ktorý sa v rámci celého Slovenska, vykonáva len na zanedbateľnom počte chirurgických pracovísk.

Fotogaléria

Video

TOP operácia v bojnickej nemocnici

Chirurgom bojnickej nemocnice sa podaril unikátny zákrok.

Zriedkavá operácia v bojnickej nemocnici

Lekári v bojnickej nemocnici sa podujali na operáciu, ktorá sa robí len zriedkavo.

OZNAM ODBEROVÁ AMBULANCIA

Partneri