Zrekonštruované sociálne zariadenie oddelenia dojčiat

Dňa 8.7.2019 nášmu detskému oddeleniu, konkrétne oddeleniu dojčiat, odovzdala zástupkyňa firmy INGSTAV Prievidza Ing. Bibiána Cesneková  do užívania novozrekonštruované  sociálne zariadenie a  to WC pre personál i kúpeľňu so samostatným WC pre sprevádzajúce osoby – rodičov hospitalizovaných detí. Rekonštrukciu sociálneho zariadenia sa nám podarilo zrealizovať vďaka sponzorským príspevkom darcov, ktorí v priebehu 2 rokov poukázali rôzne sumy v hodnote od 200 € do 3 000 € na účet detského oddelenia.

Rekonštrukčné práce prebiehali v termíne od 3.6.2019 do 28.6.2019 bez obmedzenia prevádzky oddelenia s minimálnym rušením súkromia hospitalizovaných pacientov a ich rodičov, zo strany ktorých sme mali plné porozumenie a spoluprácu.

Vedenie nemocnice, personál detského oddelenia, ale i naši najmenší pacienti sa chceme  touto  cestou  poďakovať  všetkým  sponzorom a  zhotoviteľovi  firme INGSTAV Prievidza, že pomohli spríjemniť pobyt našim hospitalizovaným pacientom a ich sprevádzajúcim rodičom.  

Fotogaléria