Darcovstvo krvi a informácie pre darcov

Evidencia darcov krvi, realizovanie odberov krvi

Evidujeme dobrovoľných darcov krvi, ktorí u nás darovali krv aspoň 1x. Darovanie krvi je na základe dobrovoľnosti zdravých ľudí. Na darovanie krvi by Vás mal odporučiť Váš obvodný lekár, ktorý pozná Váš zdravotný stav a vie, že netrpíte žiadnym ochorením, pri ktorom sa nemôže krv darovať. Toto platí pre prvodarcov – pre tých, ktorí idú darovať krv prvýkrát, prípadne po dlhšej pauze v darovaní krvi (5 rokov a viac). Darcov krvi objednávame podľa potrieb krvnej banky písomnou pozvánkou, v prípade súrnej potreby aj telefonicky. Termín odberu si môže dohodnúť aj sám darca.

Kontakty:
Tel: 046/5112 417
darcakrvi@hospital-bojnice.sk

Odbery krvi:
každý utorok od 6:00 hod. do 9:30 hod. prebieha evidencia a príjem darcov na darovanie. Neplatí v deň štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a určených „posviatkových utorkov“.
V iné dni pri súrnom odbere vždy termín oznámime a dohodneme telefonicky.

Je potrebné doniesť si občiansky preukaz, kartu poistenca a preukaz darcu.

Na darovanie krvi nepríďte hladní a smädní. Ráno pred odberom môžete zjesť krajec chleba alebo pečivo s džemom a vypiť aspoň 0,5 litra tekutín – čaj, minerálka, ovocný džús.

Pri každom odbere krvi Vám podľa zákona vyšetríme: krvný obraz, tlak krvi a podrobíte sa lekárskemu vyšetreniu. Z odobratej krvi Vám vyšetríme krvnú skupinu, základný pečeňový test ALT, testy na hepatitídu B, C, AIDS a syfilis. O výsledkoch týchto vyšetrení Vás budeme informovať len v prípade, že by ovplyvnili Vašu spôsobilosť darovať krv alebo budú potrebné doplňujúce vyšetrenia.
Každý darca je pred každým darovaním krvi povinný vyplniť dotazník darcu krvi na transfúznom oddelení dôsledne a pravdivo. Dotazník je súčasťou povinného vyšetrenia pred darovaním krvi v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 158/2015. V prípade zatajenia niektorých skutočností darca vystavuje príjemcu transfúzie riziku prenosu infekcie.

Zo zákona má každý darca nárok na bezplatnú preventívnu lekársku prehliadku u svojho obvodného lekára raz ročne. Prosíme doklad o jej vykonaní priniesť so sebou na odber krvi.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať svoju krv. Môže tým zachrániť obeť úrazu, pomôcť predčasne narodenému dieťaťu, Vaša krv môže byť rozhodujúcim faktorom pri urgentných operáciách, ale najčastejšie pomáha prežiť ľuďom, ktorých organizmus je oslabený a vyčerpaný zákernou chorobou. Neexistuje umelá náhrada krvi, jej jediným zdrojom je človek.
Prosíme Vás, prečítajte si pozorne nasledujúce informácie.

Kto môže darovať krv?


Darcom krvi môže byť každý duševne a fyzicky zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (aktívny darca do 65 rokov), s telesnou hmotnosťou minimálne 50 kg, s minimálnou hodnotou Hb – muži: 135 g/l , ženy: 125 g/l.

 • Človek, ktorý neprekonal infekčnú žltačku typu B, C a nebol posledný rok v styku s chorými na toto ochorenie (iné vážne infekčné ochorenia treba konzultovať s lekárom transfuziologického pracoviska)
 • Človek, ktorý nie je nosičom HIV (vírus spôsobujúci ochorenie AIDS)
 • Človek, ktorý nie je závislý na alkohole a drogách a drogy v minulosti neužíval
 • Človek, ktorý pravidelne a dlhodobo neužíva lieky
 • Človek, ktorý nemal v poslednom roku sexuálneho partnera HIV pozitívneho a nepatrí k rizikovým skupinám prenosu HIV ako sú:
 • narkomani, ktorí si drogy podávajú vnútrožilovo,
 • mužskí a ženskí prostitúti,
 • homosexuálne správajúci sa muži,
 • jedinci používajúci neobvyklé sexuálne praktiky.

Muži môžu darovať krv s odstupom 2 – 3 mesiacov po odbere, maximálne 4x do roka, ženy môžu darovať krv s odstupom 3 – 4 mesiacov po odbere, maximálne 3x do roka.

Naše pracovisko vykonáva pravidelné odbery každý utorok v čase od 06:00 hod. do 09:30 hod. (v tomto čase prebieha príjem darcov).
Registrovaných darcov na odbery pozývame pozvánkou v snahe zabezpečiť dostatočné a racionálne zásobovanie krvou NsP Bojnice.
Je potrebné doniesť si občiansky preukaz, kartu poistenca a preukaz darcu. Objednať na odber sa môžete aj sami na tel. čísle 046/5112 417 alebo mailom na adrese darcakrvi@hospital-bojnice.sk. Odber na určitý dátum je potrebné dohodnúť približne 3 – 4 týždne dopredu. K prvému odberu vás musí odporučiť Váš obvodný lekár na základe Vášho zdravotného stavu.
V prípade akútneho nedostatku krvi určitej krvnej skupiny robíme mimoriadne odbery aj mimo plánovaných odberov, vtedy darcov pozývame telefonicky.
Pred odberom krvi je darca povinný vyplniť dotazník, ktorý je súčasťou povinného predodberového vyšetrenia v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 158/2015 o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov, cieľom ktorého je zistiť vašu zdravotnú anamnézu, ako aj údaje o Vašom predchádzajúcom liečení. Na základne vyplneného dotazníka, rozhovoru a vyšetrenia Vás transfuziologický lekár k odberu odporučí, prípadne dočasne alebo trvalo vylúči.
Dôvodom zisťovania Vašej zdravotnej anamnézy je ochrana Vášho zdravia a tiež zabezpečenie kvality a bezpečnosti transfúznych prípravkov.

Kedy nemôžete darovať krv?

Krv nemôžete darovať a lekár Vás môže trvalo vyradiť v prípade:
1. pozitivity testov na AIDS, žltačku typu B, alebo C a na syfilis
2. návyku na vnútrožilové alebo vnútrosvalové podávanie drog
3. homosexuality alebo bisexuality
4. poskytovania platených sexuálnych služieb
5. nepredpísaného užívania anabolických steroidov alebo hormónov
6. liečby poruchy zrážania krvi (napr. hemofílie) krvnými prípravkami
7. závislosti na alkohole a drogách
8. chronického závažného ochorenia ako sú srdcovo-cievne ochorenia, ochorenia CNS, krvácavé ochorenia, epilepsia, ostatné systémové ochorenia, cukrovka, infekčné ochorenia, následkom ktorého vznikajú trvalé zmeny vo Vašom organizme, pri ktorých by mohlo dôjsť k trvalému poškodeniu zdravia príjemcu krvi, pretože jeho organizmus je väčšinou oslabený alebo aj samotného darcu (napr. vyvolanie kŕčov pri epilepsii, zlyhanie srdca pri závažných srdcových ochoreniach). O prijateľnosti darcu rozhodne transfúzny lekár.

Dočasné vylúčenie z odberov

Dočasne Vás môže lekár vyradiť v prípade :
1. návštevy oblasti s endemickým výskytom malárie v posledných 6 mesiacoch alebo po prekonanej malárii
2. kvapavky alebo inej pohlavnej choroby v posledných 12 mesiacoch
3. po pobyte v oblastiach s vysokým výskytom AIDS alebo hepatitídy v posledných 12 mesiacoch
4. po pobyte v oblastiach s výskytom vtáčej chrípky, vírusu ZIKA, WNV, chikungunya, chagas, dengue alebo na základe aktuálnej epidemiologickej situácie
5. sexuálneho správania, ktoré vás vystavuje riziku získania závažných infekčných ochorení prenášaných krvou (posledných 12 mesiacov intímny kontakt s osobou, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v bodoch 1 – 5)
6. po absolvovaní niektorých úkonov (vytrhnutie zuba, operácia, katetrizácia ciev, transfúzia krvi, tetovanie, piercing, aplikácia náušníc, akupunktúra) v posledných 6 mesiacoch
7. alergického ochorenia, ak máte ťažkosti alebo užívate lieky
8. pravidelného a dlhodobého užívania niektorých liekov
9. pri bežných ochoreniach vyliečiteľných bez následkov, kedy sa bez rizík pre vás a pre pacienta môžete vrátiť k darovaniu krvi
10. pri poklese zásob železa a hladiny hemoglobínu, prípadne iných odchýliek v krvnom obraze.

Kedy môžete krv opäť darovať

Krv môžete opäť darovať, ak ste:

 • 1 mesiac po doužívaní antibiotík,
 • 2 týždne (najmenej) bez zvýšenej teploty, bez príznakov ochorenia, po chrípke,
 • 1 mesiac po preventívnom očkovaní vakcínami s oslabenými vírusmi a baktériami (BCG, žltá zimnica, rubeola, osýpky, poliomyelitída, očkovanie proti thýfu, cholere),
 • bez obmedzenia, ak ste zdravý, prípadne 1-2 týždne, po preventívnom očkovaní vakcínami s neaktívnymi alebo usmrtenými vírusmi a baktériami (chrípka), vakcínami obsahujúcimi anatoxíny (tetanus, záškrt), vakcínami proti hepatitíde A alebo B, vakcínami proti kliešťovej encefalitíde a besnote (ak ste zdravý, nemáte ťažkosti a neboli ste vystavený riziku nákazy),
 • 3 dni po zubnom ošetrení (vŕtanie, trhanie zubu),
 • 2 týždne bez hnačky a horúčky,
 • aktuálne bez herpesu,
 • aktuálne mimo menzes, tehotenstvo a dojčenie,
 • 6 mesiacov po operačnom zákroku,
 • 6 mesiacov po akupunktúre, tetovaní a piercingu,
 • 6 mesiacov po transfúzii krvi,
 • 6 mesiacov po endoskopickom vyšetrení (gastrofibroskopia, rektoskopia, cystoskopia, vnútrožilová kanylácia),
 • 6 mesiacov po pôrode alebo ukončení tehotenstva a bez kojenia,
 • 1 mesiac po návrate z Kanady, Egypta, Portugalska (West Nile vírus),
 • 1 mesiac po návrate z Ázie (SARS),
 • 6 mesiacov po návrate z tropických oblastí (malária).

Lieky, ktoré je dovolené užívať

 • Vitamíny
 • Hormonálna antikoncepcia
 • Postmenopauzálna a substitučná hormonálna liečba
 • Hypnotiká užívané pred spaním
 • Príležitostne užívané analgetiká, antipyretiká
 • Lieky na vysoký tlak, pokým nie sú v trojkombinácii (rozhodne transfúzny lekár)

Príprava na odber krvi

Deň pred odberom treba vypiť dostatočné množstvo tekutín (2,5 – 3 l), jesť ľahkú nemastnú stravu. Ráno vypiť aspoň 0,5 l nealko nápojov a zjesť ľahké raňajky (pečivo, džem, med, ovocie, zeleninu), nejesť mliečne výrobky, údeniny a podobne. V žiadnom prípade nehladujte! Neodporúčame prísť po fyzickej alebo psychickej záťaži (večer pred odberom vynechajte namáhavé tréningy, posilňovňu). Nie je vhodné darovať krv počas menštruácie, resp. tesne pred ňou alebo po nej (+/- 3 dni).

Priebeh odberu krvi

Zdržíte sa približne 2,5 hodiny. Jednotlivé kroky nasledujú za sebou:
1. zaevidovanie darcu v evidencii darcov
2. vyplnenie dotazníka darcu krvi v čakárni darcov, občerstvenie (čaj, pečivo)
3. odber krvi na vyšetrenie krvného obrazu, príp. orientačne vyšetrenie krvnej skupiny
4. lekárske vyšetrenie
5. umytie a dezinfekcia rúk a lakťových jamiek oboch rúk
6. samotný odber krvi
7. odovzdanie dokumentácie v evidencii darcov pri odchode
8. občerstvenie v hodnote 3,00 € v nemocničnej jedálni. Varená strava je štandardným občerstvením, ale darca si môže zvoliť aj balíček, čo treba vopred nahlásiť.

Lekárske vyšetrenie prebieha súbežne v dvoch vyšetrovniach. V snahe lepšej predodberovej organizácie sú darcovia vyšetrovaní podľa párneho a nepárneho odberového čísla. Po vyšetrení a prepustení k odberu lekárom nasleduje samotný odber. Pred ním je darca povinný umyť si ruku dezinfekčným prostriedkom do nadlaktia a vysušiť. Samotný odber krvi trvá cca 10 minút. Objem odobratej krvi je 400 – 500 ml, čo je pre darcu neškodné. Objem krvnej straty sa doplní za 24 hodín, strata červených krviniek a krvného farbiva – hemoglobínu za 2 týždne (odberom klesne hladina hemoglobínu asi o 10g/l, ale vždy je ešte normálna). Strata železa sa doplní za 2 mesiace.
Približne v 1 – 3 % odberov sa môžu vyskytnúť komplikácie. Ide prevažne o hematómy (modriny) alebo prechodné stavy slabosti, závratov a nevoľnosti. Pri odbere sa používa výlučne jednorazový zdravotnícky materiál a uzavretý systém odberových vakov, ktoré zabezpečujú vašu bezpečnosť, ako aj bezpečnosť odobratej krvi pred prípadnou kontamináciou.
Po odbere odporúčame nahradiť stratu zvýšeným príjmom tekutín a občerstviť sa. Neodporúčame zvýšenú fyzickú alebo psychickú námahu nasledujúcich 12 hodín. Odporúčame zvýšenú opatrnosť pri riadení motorového vozidla, rozhodne neodporúčame viesť vozidlo bezprostredne po odbere krvi.

Spracovanie odobratej krvi

Odobratú krv spracujeme na masu červených krviniek, plazmu, prípadne krvné doštičky. Červené krvinky podávame pri liečbe chudokrvnosti, pri stratách krvi po úraze a pri operáciách pacientov. Plazma sa podáva pri poruchách zrážanlivosti krvi, príp. na doplnenie strát objemu krvi alebo sa ďalej spracováva a vyrábajú sa z nej špeciálne lieky ako sú imunoglobulíny, faktory zrážania, atď.

Aké vyšetrenia vám urobíme?

Pred odberom vám vyšetríme krvný obraz, zmeriame tlak krvi a podrobíte sa lekárskemu vyšetreniu. V odobratej krvi vyšetríme krvnú skupinu, povrchový antigén vírusu hepatitídy B (HBsAg), protilátky proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV), protilátky proti vírusu AIDS (anti-HIV), testy na syfilis, pečeňový enzým ALT a skríning protilátok proti červeným krvinkám. O výsledkoch týchto vyšetrení vás budeme informovať iba v prípade, že by ovplyvnili vašu spôsobilosť k darovaniu krvi alebo ak budú potrebné doplňujúce vyšetrenia. Tieto vyšetrenia majú zabrániť prenosu infekčných ochorení darovanou krvou. Niekedy, najmä v prípade čerstvej infekcie, môžu byť výsledky negatívne, tzv. diagnostické okno, pričom infekcia sa môže preniesť darovanou krvou na príjemcu transfúzie. Preto je potrebné, aby ste pravdivo odpovedali na každú otázku v dotazníku. Pri nejasnostiach sa môžete poradiť s lekárom nášho oddelenia. V prípade zatajenia niektorých skutočností vystavujete príjemcov transfúzie riziku infekcie. Ak po odbere do jedného mesiaca ochoriete na infekčné ochorenie, je potrebné ihneď informovať naše pracovisko, aby nedošlo k použitiu vašej krvi.
Rovnako je nás potrebné informovať aj v prípade, že došlo k takej zmene Vášho zdravotného stavu, ktorá by znamenala, že vaša krv nie je vhodná pre pacienta.

Samovylúčenie z odberu

Darovanie krvi nie je spôsobom otestovať sa na infekčné ochorenia. Ak ste darovali krv za týmto účelom, využite možnosť samovylúčenia.
Ak ste si pred odberom, počas odberu, prípadne po odbere uvedomili, že vaša krv nie je vhodná k podaniu, máte možnosť samovylúčenia bez toho, aby sa Vás niekto pýtal na dôvod. V tomto prípade vyplňte tlačivo na samovylúčenie, ktoré nájdete v plastových zásuvkách s informáciami pre darcov na stole v čakárni, vhoďte ho do schránky umiestnenej pred evidenciou darcov a z oddelenia odíďte.

Ochrana Vašich osobných údajov

Výsledky laboratórnych testov, ako aj Vami poskytnuté osobné údaje, podliehajú povinnej mlčanlivosti a zásadám lekárskeho tajomstva. Prístup k nim majú len autorizované osoby, údaje ďalej neposkytujeme, čím zabraňujeme neoprávnenému zneužívaniu vašej totožnosti, údajov o vašom zdravotnom stave, ako aj o výsledkoch vykonaných skúšok. Odber, spracovanie aj expedícia transfúznych prípravkov prebieha pod jedinečným odberovým číslom, takže pre prijímateľa ste anonymným darcom, ale s možnosťou spätnej väzby. Dokumentácia o sledovaní transfúznych liekov sa uchováva najmenej 30 rokov.

Kontrola sprievodného odberového lístka

Ku každému odberu je vytlačený sprievodný lístok, ktorý poskytuje informáciu pre nás, ale aj pre Vás. Preto Vás žiadame o jeho kontrolu, hlavne čo sa týka informácií o evidovaných bezplatných odberoch, adrese, poisťovni, telefónneho čísla atď., aby sme evidovali správne a aktuálne údaje.
Nezrovnalosti prosíme nahlásiť v evidencii darcov. Podľa párneho a nepárneho čísla odberu (číslo odberu je uvedené na sprievodnom liste a aj na nálepkách s čiarovým kódom) vstupujte do jednotlivých vyšetrovní na lekárske vyšetrenie.

Udeľovanie Jánskeho plakiet

Plakety udeľuje SČK 1x ročne v mesiaci september (druhá polovica mesiaca) darcom, ktorí v danom období dosiahli stanovený počet bezplatných odberov. V našom regióne údaje o darcoch zhromažďuje územný spolok SČK v Prievidzi, ktorý na udeľovanie plakiet darcov aj pozýva. Darca nemusí vyplňovať návrhy. Prípadné nezrovnalosti rieši darca osobne, telefonicky alebo elektronicky.

Kontakty: 046/5422 819, +421 903 558 925, email: prievidza@redcross.sk
Adresa: Staničná 2, Prievidza.

Ženy Muži
Bronzová plaketa 10 10
Strieborná plaketa 20 20
Zlatá plaketa 30 40
Diamantová plaketa 60 80
Medaila prof. Kňazovického 80 100V prípade nejasností môžete kedykoľvek požadovať odpoveď na akúkoľvek otázku súvisiacu s odberom. Radi vám odpovedia lekári a iní pracovníci nášho pracoviska.

Autotransfúzie

Je možné, že Vám váš ošetrujúci lekár pri plánovanej operácii navrhne autotransfúziu. Je to darovanie krvi „sám sebe“.

Po dohode s lekárom HTO je možné tento odber realizovať nasledovne:

 • pacient musí mať písomné odporučenie na autotransfúziu a určený dátum operácie,
 • musí mať pred prvým odberom zrealizované interné predoperačné vyšetrenie,
 • obvodný lekár zaistí sanitku na prevoz krvi do nemocnice, kde budete operovaní v termíne vášho prijatia na hospitalizáciu,
 • odbery krvi realizujeme nasledovne: 1. odber cca 14 dní pred nástupom na operáciu a 2. odber 5 až 7 dní pred nástupom na operáciu (pri pláne 2 transfúznych jednotiek krvi). Životnosť krviniek je cca 1 mesiac po odbere.
 • vtedy, ak netrpíte chudokrvnosťou, čo skontroluje Váš obvodný lekár
 • o termínoch odberov krvi je potom potrebné sa u nás dohovoriť. Realizujú sa v utorok.

Za pochopenie a aktívny prístup k darcovstvu krvi všetkým ď a k u j e m e.

Za transfúzne oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach primárka MUDr. Lívia Harmatová

Dokumenty na stiahnutie